27/2007

Annettu: 23.03.2007

Ympäristöministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (OSPAR) päätösten voimaantulosta

Ympäristöministeriö ilmoittaa, että tasavallan presidentti on 12 päivänä tammikuuta 2007 hyväksynyt Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella (SopS 51/1998) perustetun komission (OSPAR) Tukholmassa 26-30 päivänä kesäkuuta 2006 pitämässään kokouksessa hyväksymän päätöksen 2006/1, joka muuttaa päästöjen raja-arvoista vinyylikloridimonomeerin (VCM) tuotannossa annettua OSPAR-päätöstä 98/4 ja vinyyliklorisektoria koskevista päästöjen raja-arvoista annettua OSPAR-päätöstä 98/5 (SopS 19/1999).

Lisäksi ympäristöministeriö ilmoittaa, että OSPAR-komissio hyväksyi Malahidessa 27 päivänä kesäkuuta ― 1 päivänä heinäkuuta 2005 pitämässään kokouksessa päätöksen 2005/1, joka muuttaa avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä annettua OSPAR-päätöstä 2002/2 (SopS 67/2001).

Yleissopimuksen 13 artiklan 2 kappaleen mukaisesti päätös 2005/1 on tullut Suomea sitovaksi 16 päivänä tammikuuta 2006 ja päätös 2006/1 15 päivänä tammikuuta 2007.

Ilmoituksessa mainitut päätökset ovat nähtävissä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoa suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.