65/2004

Annettu: 04.06.2004

Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1999 tehty Euroopan neuvoston lahjontaa koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 18 päivänä syyskuuta 2001 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 5 päivänä lokakuuta 2001 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu 23 päivänä lokakuuta 2001, on voimassa 1 päivästä marraskuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen lainsää dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5 päivänä lokakuuta 2001 annettu laki (840/2001) tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2004.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.