38/2004

Annettu: 22.04.2004

Oikeusministeriön ilmoitus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyistä ilmoituksista

Oikeusministeriö ilmoittaa, että Suomi on antanut rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 32/1971) 28 artiklan 3 kohdan nojalla seuraavat ilmoitukset:

1. Yleissopimusta ei sovelleta, mikäli on kysymys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta toiselta puolen Suomen, toiselta Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan välillä, koska luovuttaminen näiden valtioiden välillä tapahtuu yhdenmukaisen lainsäädännön perusteella.

2. Rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti Suomi ilmoittaa, että Suomi soveltaa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen (2002/584/YOS) voimaansaattamiseksi annettua lainsäädäntöään suhteissaan Euroopan unionin jäsenvaltoihin.

Tasavallan presidentti on päättänyt ensimmäisestä ilmoituksesta 12 päivänä helmikuuta 1971 ja ilmoitus on toimitettu Euroopan neuvoston pääsihteerille Suomen liittymisasiakirjan tallettamisen yhteydessä 10 päivänä elokuuta 1971. Tasavallan presidentti on päättänyt toisesta ilmoituksesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 ja ilmoitus on toimitettu Euroopan neuvoston pääsihteerille 21 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.