16/2004

Annettu: 27.02.2004

Tasavallan presidentin asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä

muutetaan keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta 24 päivänä huhtikuuta 1981 annetun asetuksen (287/1981) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 140/1994, seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 2 artikla

Oikeusapu voidaan evätä

a) jos kysymyksessä on rikos, joka on ennestään tutkittavana Suomessa tai kolmannessa valtiossa,

b) jos henkilö, joka on syytettynä pyynnön esittäneessä valtiossa, on Suomessa tai kolmannessa valtiossa saanut lopullisen rangaistuksen tai vapauttavan tuomion, taikka häntä koskeva oikeudenkäynti on vireillä Suomessa tai kolmannessa valtiossa,

c) jos toimivaltaiset viranomaiset Suomessa tai kolmannessa valtiossa ovat päättäneet jättää tutkimatta tai keskeyttää tutkinnan kyseisen rikoksen osalta,

d) jos syytteeseenpano tai rangaistuksen täytäntöönpano Suomen lainsäädännön mukaan on vanhentunut.

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.