28/2002

Annettu: 19.04.2002

Tasavallan presidentin asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,

muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 5 päivänä elokuuta 1971 annetun asetuksen (640/1971) 2 § seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt yleissopimukseen liittyessä seuraavat varaumat:

1 artikla

Suomi varaa itselleen oikeuden suostuessaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan pyyntöön määrätä, ettei luovutettua saa panna kysymyksessä olevasta rikoksesta syytteeseen tuomioistuimessa, jolle on annettu valta vain tilapäisesti tai erityisissä poikkeusoloissa tuomita sellaisissa asioissa. Luovuttamispyyntö voidaan evätä, kun luovuttamista pyydetään sanotunlaisen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanoa varten.

Suomi varaa itselleen myös oikeuden evätä luovuttamispyynnön, jos luovuttaminen asianomaisen henkilön ikään, terveydentilaan tai muihin henkilökohtaisiin seikkoihin katsoen taikka erityisiin olosuhteisiin nähden olisi inhimillisistä syistä kohtuutonta.

3 artiklan 3 kohta

Suomi varaa itselleen oikeuden pitää 3 artiklan 3 kohdassa mainittua tekoa, mikäli se on tapahtunut avoimessa taistelussa, poliittisena rikoksena.

4 artikla

Jos sotilasrikoksena pidettävä teko samalla käsittää rikoksen, josta luovuttaminen muuten on sallittu, Suomi varaa itselleen oikeuden määrätä, ettei sellaisesta rikoksesta luovutettua saa rangaista sotilasrikosta tarkoittavan säännöksen nojalla.

18 artikla

Suomi varaa itselleen oikeuden välittömästi päästää säilöön otetun henkilön, jonka luovuttamiseen on suostuttu, vapaaksi, jollei luovuttamista pyytänyt valtio ole noutanut häntä määräaikana.

____

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.