27/2002

Annettu: 19.04.2002

Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1970 annetun lain (456/1970) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 182/1999, seuraavasti:

4 §

- - - - - - - - - - - - -

Joka vieraassa valtiossa on tuomittu 1―3 momentissa tarkoitetusta teosta, saadaan luovuttaa vain, jos määrätty seuraamus käsittää vähintään neljän kuukauden vapaudenmenetyksen.

- - - - - - - - - - - - -

____

 Tämän lain tarkoituksena on saattaa voimaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (SopS 32―33/1971) 2 artiklan 1 kohta sellaisena kuin Suomi on siihen sitoutunut.

Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.