93/2001

Annettu: 28.12.2001

Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Noottienvaihdolla 6 päivänä marraskuuta 2001 Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen (SopS 58-59/1979) muuttamisesta tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2001

NOOTTIENVAIHTO

1. Suomen ulkoasiainministeriö Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähetystölle

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2001

Ulkoasiainministeriöllä on kunnia ilmoittaa Ruotsin Suurlähetystölle, että Suomen sisäasiainministeriön ja Ruotsin valtiovarainministeriön edustajat ovat päässeet yhteisymmärrykseen 14 päivänä helmikuuta 1979 Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan välillä tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muutoksesta, joka johtuu siitä, että Suomi siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2002 alkaen käyttämään Suomen markan sijasta yhteisvaluuttaa euroa. Tämän johdosta ulkoasiainministeriöllä on kunnia ehdottaa, että sanotun sopimuksen 3 artiklan b ja c kohdat muutetaan seuraavasti:

"b) pelaajan panoksen arvo saa olla enintään kaksi euroa tai kymmenen Ruotsin kruunua,

c) pelivoitto ei saa ylittää neljänkymmenen euron tai kahdensadan Ruotsin krunun arvoa, paitsi korkeintaan kymmenen peliautomaatin osalta, jolloin korkein voitto ei saa ylittää kahtasataa euroa tai tuhatta Ruotsin kruunua."

Jos Ruotsin hallitus hyväksyy tämän muutoksen, tämä nootti ja Ruotsin vastausnootti muodostavat tätä asiaa koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä kun Ruotsin vastausnootti on saatu.%Ulkoasiainministeriö käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta uudistaakseen Suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

2. Ruotsin ulkoasiainministeriö Suomen ulkoasiainministeriölle

Tukholmassa 30 päivänä lokakuuta 2001

Ruotsin ulkoasiainministeriöllä on kunnia viitata Suomen ulkoasiainministeriön 16 päivänä lokakuuta 2001 päivättyyn noottiin HELD 2423-23 Ruotsin Suurlähetystölle koskien ehdotusta Ruotsin Kuningaskunnan ja Suomen Tasavallan välillä Tukholmassa 14 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamiseksi.

Vastauksena tähän Ruotsin ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Ruotsin hallitus hyväksyy sopimuksen 3 artiklan b ja c kohtien muutokset ja että Suomen ulkoasiainministeriön nootti ja tämä vastausnootti muodostavat sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ruotsin ulkoasiainministeriö käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta esittääkseen Suomen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.