67/2001

Annettu: 31.08.2001

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetun komission (OSPAR) päätösten voimaantulosta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella (SopS 51/1998) perustetun komission (OSPAR) kokouksessa Kööpenhaminassa 26―30 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksytyt seuraavat päätökset:

1) OSPAR-päätös 2000/2; avomeritutkimuksessa ja -tuotannossa käytettävien kemikaalien (offshore chemicals) käyttöä ja päästöjen vähentämistä koskevasta harmonisoidusta pakollisesta kontrollijärjestelmästä; ja

2) OSPAR-päätös 2000/3; orgaanista faasia sisältävien merenpohjan porauksessa käytettävien voiteluaineiden (OPF) käytöstä ja OPF-aineiden saastuttamien porausjätteiden päästöistä

ovat tulleet Suomea sitoviksi yleissopimuksen 13 artiklan 2 kappaleen mukaisesta 16 päivänä tammikuuta 2001.

Ilmoituksessa mainitut päätökset ovat nähtävinä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.