59/2001

Annettu: 27.07.2001

Tasavallan presidentin asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tallinnassa 16 päivänä tammikuuta 2001 Suomen tasavallan hallituksen, Viron tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä tehty, tasavallan presidentin 13 päivänä heinäkuuta 2001 hyväksymä sopimus, jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 13 päivänä heinäkuuta 2001, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 12 päivänä elokuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä elokuuta 2001.

Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen, Viron tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä merivyöhykerajojen kohtauspisteestä Itämerellä

Suomen tasavallan hallitus, Viron tasavallan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

haluavat määrätä pisteen, jossa näiden kolmen valtion merivyöhykerajat kohtaavat Itämerellä;

ottavat huomioon sopimukset, joita sopimuspuolet ovat keskenään tehneet mannerjalustan ja kalastus- ja talousvyöhykkeiden rajojen määräämisestä Itämerellä;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Seuraavista pisteistä,

piste, jonka maantieteelliset koordinaatit ovat 58°50,677"P ja 20°28,902"I ja joka on määritetty 18 päivänä lokakuuta 1996 tehdyssä sopimuksessa Viron tasavallan ja Suomen tasavallan välillä merivyöhykerajasta Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä,

piste 5, jonka maantieteelliset koordinaatit ovat 58°51,776"P ja 20°28,276"I ja joka on määritetty 2 päivänä kesäkuuta 1994 tehdyssä sopimuksessa Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä, ja

piste D, jonka maantieteelliset koordinaatit ovat 58°46,812"P ja 20°28,448"I ja joka on määritetty 2 päivänä marraskuuta 1998 tehdyssä sopimuksessa Viron tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä merivyöhykerajan määräämisestä Itämerellä,

merivyöhykerajat kulkevat suorina (geodeettisina) linjoina kohtauspisteeseen, jolla on seuraavat maantieteelliset koordinaatit 58°50,670"P20°28,888"I

Tässä sopimuksessa mainitut maantieteelliset koordinaatit on määritetty "World Geodetic System 1984" -järjestelmän (WGS 84) mukaisesti.

2 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen diplomaattiteitse, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

TEHTY TALLINNASSA 16 päivänä tammikuuta 2001 kolmena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.