19/1999

Alkuperäinen sopimus: 51/1998

Ulkoasiainministeriön ilmoitus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella perustetunkomission (OSPAR) päätösten hyväksymisestä

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että tasavallan presidentti on 22 päivänä tammikuuta 1999 hyväksynyt seuraavat Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyllä yleissopimuksella (SopS 51/1998) perustetun komission (OSPAR) ensimmäisen istunnon osana järjestetyssä ministerikokouksessa 22-23 päivänä heinäkuuta 1998 hyväksytyt päätökset:

1) OSPAR-päätös 98/1, joka koskee aikaisemmin Oslon ja Pariisin yleissopimusten nojalla hyväksyttyjen päätösten, suositusten ja muiden sopimusten asemaa OSPAR-yleissopimuksen puitteissa;

2) OSPAR-päätös 98/2 radioaktiivisen jätteen mereen laskemisesta, jonka mukaan Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen II liitteen 3 artiklan 3 kappaleen b kohdassa olevaa poikkeusta saman kappaleen a kohdassa olevaan kieltoon laskea mereen matala- ja keskiasteisia radioaktiivisia aineita, jätteet mukaan lukien, ei enää jatketa;

3) OSPAR-päätös 98/3 käytöstä poistettujen avomerilaitosten hävittämisestä;

4) OSPAR-päätös 98/4 päästöjen raja-arvoista vinyylikloridimonomeerin (VCM) tuotantoa varten, 1,2-dikloorietaanin (EDC) tuotanto mukaan lukien; ja

5) OSPAR-päätös 98/5 vinyylikloridisektoria koskevista päästöjen raja-arvoista, joita sovelletaan suspensio-PVC:n (s-PVC)tuotantoon vinyylikloridimonomeeristä(VCM).

Yleissopimuksen 13 artiklan 2 kappaleen mukaan päätökset ovat tulleet Suomea sitoviksi 9 päivänä helmikuuta 1999.

Ilmoituksessa mainitut päätökset ovat nähtävissä ja saatavissa ympäristöministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.