16/1998

Annettu: 4.2.1998

Asetus Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräidenmääräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 1995 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosioinnista tehty Eurooppa-sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetulla lailla (62/1998) ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 15 päivänä maaliskuuta 1996 ja jonka myös Ahvenanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 22 päivänä maaliskuuta 1996, tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 15 päivänä maaliskuuta 1996 annettu laki (62/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 4 päivänä helmikuuta 1998.

(Sopimusta koskevat pöytäkirjat julkaistaan ulkoasiainministeriön ilmoituksella sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.)

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.