14/1998

Annettu: 4.2.1998

Asetus Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 1995 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosioinnista tehty Eurooppa-sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 19 päivänä tammikuuta 1996 annetulla lailla (60/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä tammikuuta 1996 ja jonka myös Ahvenanmaan maakuntapäivät on osaltaan hyväksynyt ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 8 päivänä helmikuuta 1996, tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 19 päivänä tammikuuta 1996 annettu laki (60/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 4 päivänä helmikuuta 1998.

(Sopimusta koskevat pöytäkirjat julkaistaan ulkoasiainministeriön ilmoituksella sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.)

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.