3/1998

Alkuperäinen sopimus: 36/1937

Muutos 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 tehdyllä yleissopimuksen muutoksella muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN

Kansainvälisen näyttelytoimiston 31 päivänä toukokuuta 1988 kokoontunut yleiskokous,

ottaen huomioon, että Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetulla sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 tehdyllä yleissopimuksen muutoksella muutetulla ja täydennetyllä, kansainvälisiä näyttelyitä koskevalla yleissopimuksella vahvistetut säännöt ja menettelytavat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi näiden näyttelyiden järjestäjille samoin kuin osanottajavaltioille ja

haluten mukauttaa nämä säännöt ja menettelytavat nykyaikaisiin toimintaolosuhteisiin,

on päättänyt muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti muuttaa tiettyjä, kansainvälisiä näyttelyitä koskevia sääntöjä ja menettelytapoja seuraavin ehdoin:

I ARTIKLA

Muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen 2 artiklan loppuun lisätään toinen kappale, joka kuuluu seuraavasti:

"Riippumatta järjestäjien näyttelylle antamasta nimestä, nykyinen yleissopimus luokittelee näyttelyt rekisteröidyiksi tai tunnustetuiksi."

II ARTIKLA

Muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen I-luvun 3 artikla ja II-luvun muodostavat 4 ja 5 artiklat kumotaan ja korvataan seuraavilla määräyksillä, jotka muodostavat uuden II-luvun. Luvun otsikoksi tulee "Kansainvälisten näyttelyiden järjestämisen yleissäännöt".

3 artikla:

Jäljempänä 25 artiklassa tarkoitettu Kansainvälinen näyttelytoimisto rekisteröi kansainväliset näyttelyt, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

A) Näyttelyt eivät kestä alle kuusi viikkoa tai yli kuusi kuukautta;

B) Osallistujavaltioiden käyttämiä näyttelyrakennuksia koskevat määräykset ilmenevät näyttelyn yleissäännöistä. Jos kutsujavaltion lainsäädännön mukaan voidaan periä kiinteistöveroa, se jää järjestäjien maksettavaksi. Vain sellaiset palvelut, joita on tosiasiassa annettu näyttelytoimiston hyväksymien sääntöjen mukaisesti, voidaan korvata;

C) 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen kahden rekisteröidyn näyttelyn välillä on oltava vähintään viisi vuotta, ja ensimmäinen näyttely voidaan pitää vuonna 1995. Kansainvälinen näyttelytoimisto voi kuitenkin myöntää luvan näyttelyn järjestämiselle korkeintaan yhtä vuotta aikaisemmin kuin edellä on määrätty ja siten mahdollistaa erityisen merkittävän kansainvälisen tapahtuman juhlistamisen. Alkuperäisen näyttelykalenterin mukaista viiden vuoden aikaväliä ei saa kuitenkaan muuttaa.

4 artikla

A) Kansainvälinen näyttelytoimisto tunnustaa kansainväliset näyttelyt, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

1. Ne eivät kestä alle kolme viikkoa tai yli kolme kuukautta;

2. Ne esittelevät jotain tiettyä aihetta;

3. Niiden kokonaisala ei ylitä 25 hehtaaria;

4. Osallistujavaltioiden käyttöön tulee antaa järjestäjien rakentamat näyttelytilat, joista ei peritä minkäänlaista vuokraa, maksua, veroa tai muita kuluja kuin annettujen palveluiden kattamiseksi. Suurimman yhden valtion käyttöön annetun näyttelytilan ala ei saa olla yli 1000 m2. Näyttelytoimisto voi kuitenkin järjestäjävaltion taloudellisen tilan perusteella poikkeuksellisesti vapauttaa sen velvollisuudesta olla perimättä korvauksia;

5. Kahden rekisteröidyn näyttelyn välillä voidaan järjestää vain yksi tämän A-kappaleen perusteella tunnustettu näyttely;

6. Saman vuoden aikana voidaan järjestää vain yksi rekisteröity tai tämän A-kappaleen perusteella tunnustettu näyttely.

B) Kansainvälinen näyttelytoimisto voi tunnustaa myös seuraavat näyttelyt, jotka voidaan järjestää kahden rekisteröidyn näyttelyn välillä:

1. Milanon Triennaaliin kuuluva taideteollisuuden ja modernin arkkitehtuurin näyttely ottaen huomioon sen pitkän perinteen ja edellyttäen, että se säilyttää alkuperäisen luonteensa;

2. Kansainvälisen puutarhatuottajajärjestön hyväksymät A1-tyyppiset puutarhanäyttelyt, mikäli niitä ei järjestetä eri maissa useammin kuin kahden vuoden välein eikä samassa maassa useammin kuin kymmenen vuoden välein.

5 artikla:

Näyttelyn avaamis- ja sulkemispäivämäärät sekä yleisluonne päätetään rekisteröinti- ja tunnustamishetkellä, ja niihin voidaan tehdä muutoksia vain Kansainvälisen näyttelytoimiston suostumuksesta.

III ARTIKLA

Muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen 14 ja 15 artiklat kumotaan.

IV ARTIKLA

Muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen 8 artiklan ensimmäisessä lauseessa olevan "4 artiklan" tilalle tulee "5 artiklan".

V ARTIKLA

1. Muutetun, 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitetun yleissopimuksen 12 artiklaan lisätään sanojen "näyttelyn pääkomissaari" ja "jonka tehtävänä on edustaa sitä" väliin "kyseen ollessa rekisteröidystä näyttelystä, tai kyseen ollessa tunnustetusta näyttelystä, näyttelyn komissaari".

2. 13 artiklan ensimmäiseen lauseeseen lisätään sanojen "osastonsa pääkomissaari" ja "edustajakseen" väliin "kyseen ollessa rekisteröidystä näyttelystä, tai kyseen ollessa tunnustetusta näyttelystä, osaston komissaari".

13 artiklan toiseen lauseeseen lisätään sanojen "osaston pääkomissaari" ja "vastaa yksin" väliin "tai osaston komissaari".

13 artiklan kolmanteen lauseeseen lisätään sanojen "näyttelyn pääkomissaarille" ja "tämän näytteillepanon kokoonpanosta" väliin "tai näyttelyn komissaarille".

3. 17 artiklaan lisätään sanojen "pääkomissaarien" ja "myöntämin" väliin "tai komissaarien".

4. 18 artiklan 1 kappaleeseen lisätään sanojen "osaston pääkomissaarin" ja "luvalla" väliin "tai osaston komissaarin".

18 artiklan 2 kappaleeseen lisätään sanojen "näyttelyn pääkomissaari" ja "huolehtii" väliin "tai komissaari".

5. 19 artiklan 2 kappaleeseen lisätään sanojen "muiden valtioiden pääkomissaarien" ja "luvalla" väliin "tai komissaarien".

19 artiklan 3 kappaleeseen lisätään sanojen "osaston pääkomissaarien" ja "muodostama neuvosto" väliin "tai komissaarien".

6. 20 artiklan 1 kappaleen c-kohtaan lisätään sanojen "pääkomissaarien" ja "toimivaltaa" väliin "tai komissaarien".

20 artiklan 2 kappaleeseen lisätään sanojen "Näyttelyn pääkomissaari" ja "ryhtyy" väliin "tai komissaari".

7. 21 artiklaan lisätään sanojen "Näyttelyn pääkomissaarin" ja "tulee ryhtyä" väliin "tai komissaarin".

VI ARTIKLA

Seuraaviin artikloihin tehdään seuraavat lisäykset:

6 artikla

- 1 kappaleen ensimmäiseen lauseeseen lisätään sanan "rekisteröimiseksi" jälkeen "tai tunnustamiseksi";

- 1 kappaleen toiseen lauseeseen lisätään sanan "rekisteröidä" jälkeen "tai tunnustaa";

- 2 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröintihakemus" jälkeen "tai tunnustamishakemus";

- 3 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröintihakemuksen" jälkeen "tai tunnustamishakemuksen";

- 4 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröinti" jälkeen "tai tunnustaminen".

7 artikla

- 1 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröimisestä" jälkeen "tai tunnustamisesta".

8 artikla

- ensimmäiseen lauseeseen lisätään sanan "rekisteröidyksi" jälkeen "tai tunnustetuksi", ja sanojen "tähän rekisteröintiin" jälkeen lisätään "tai tunnustamiseen".

9 artikla

- 1 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröimättömiin" jälkeen "tai tunnustamattomiin";

- 2 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröityyn" jälkeen "tai tunnustettuun".

11 artikla

- 3 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröinnistä" jälkeen "tai tunnustamisesta".

20 artikla

- 1 kappaleeseen lisätään sanan "rekisteröintihetkellä" jälkeen "tai tunnustamishetkellä".

27 artikla

- a-kohtaan lisätään sanan "rekisteröintiä" jälkeen "tai tunnustamista".

28 artikla

- 3 kappaleen e-kohtaan lisätään sanan "rekisteröitäessä" jälkeen "tai tunnustettaessa".

30 artikla

- 2 kappaleen b-kohtaan lisätään sanan "rekisteröintihakemuksen" jälkeen "tai tunnustamishakemuksen".

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.