2/1998

Annettu: 1.2.1998

Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 1 päivänä helmikuuta 1995 tehty kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 3 päivänä lokakuuta 1997 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (11/1998) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 3 päivänä lokakuuta 1997 ja jota koskeva ratifioimisasiakirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 3 päivänä lokakuuta 1997, tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998 niinkuin siitä on sovittu.

2 §

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 3 päivänä lokakuuta 1997 annettu laki (11/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.