Valtiosopimukset: 1997

Valtiosopimukset numeroittain

107-81 80-60 59-39 38-17 16-1

59/1997
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen liitteen 1 muutosten voimaantulosta
58/1997
Asetus
Asetus Liettuan kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöiden takaisin-ottamisesta
57/1997
Asetus
Asetus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamista ja osakkeiden merkintää koskevan päätöslauselman nro 59 voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
PÄÄTÖSLAUSELMA NRO 59 PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA JA OSAKKEIDEN MERKINNÄSTÄ
56/1997
Asetus
Asetus Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksenvoimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS YLIOPISTOLLISEN EUROOPPA-INSTITUUTIN PERUSTAMISESTA
Sopimus tms.
YLIOPISTOLLISEN EUROOPPA-INSTITUUTIN ERIOIKEUKSIA JA VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA
55/1997
Laki
Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
54/1997
Asetus
Asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
LISÄSOPIMUS Suomen tasavallan ja Belgian kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta
53/1997
Laki
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
52/1997
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
51/1997
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahaston perustamista koskevan sopimuksen 3, 4, 5, 6, 12(a) ja 13 artiklojen sekä sopimuksen 2 liitteen muutosten voimaantulosta
50/1997
Asetus
Asetus vuoden 1995 kansainvälisen luonnonkumisopimuksen voimaansaattamisesta
49/1997
Asetus
Asetus vuoden 1994 kansainvälisen kahvisopimuksen voimaansaattamisesta
48/1997
Asetus
Asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ RAUTATIEYHDYSLIIKENTEESTÄ
47/1997
Laki
Laki Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
46/1997
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisensopimuksen (ADR) liitteiden A ja B muutosten voimaantulosta
45/1997
Asetus
Asetus merenkulun tietoliikenteen kansainvälistä tekokuujärjestöä (INMARSAT) koskevaan yleissopimukseen ja toimintasopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
(Suomennos)
44/1997
Asetus
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
43/1997
Asetus
Asetus Eurooppapatenttien myöntämistä koskevan vuonna 1973 tehdyn yleissopimuksen 63 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
ASIAKIRJA EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN 63 ARTIKLAN TARKISTAMISEKSI
42/1997
Asetus
Asetus Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA MOLDOVAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ SIJOITUSTEN EDISTÄMISESTÄ JA SUOJAAMISESTA
41/1997
Laki
Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
39/1997
Asetus
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Valtiosopimukset numeroittain

107-81 80-60 59-39 38-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.