77/1997

Annettu: 8.11.1997

Asetus Latvian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Riikassa 28 päivänä heinäkuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välillä viisumivapaudesta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 9 päivänä lokakuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 9 päivänä lokakuuta 1997, tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1997

Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen sopimus viisumivapaudesta

1 artikla

Latvian tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Latvian tasavallan passi, ovat esteettömiä saapumaan Suomen tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Suomen tasavallassa enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden ajanjakso lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa Pohjoismaassa niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista johonkin näistä maista Pohjoismaiden ulkopuolelta, otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden ajanjaksoa laskettaessa.

2 artikla

Suomen tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen tasavallan passi, ovat esteettömiä saapumaan Latvian tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Latvian tasavallan alueella enintään kolmen kuukauden ajan yhden kalenterivuoden aikana hankkimatta viisumia.

3 artikla

Viisumipakon poistamisen ei katsota vapauttavan tästä sopimuksesta hyötyviä henkilöitä noudattamasta kummassakin valtiossa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua ja työntekoa.

4 artikla

Kummankin valtion viranomaiset pidättävät itselleen oikeuden kieltää ei-toivottujen henkilöiden maahantulo tai maassa oleskelu.

5 artikla

Kummankin valtion viranomaiset sitoutuvat päästämään kaikki omat kansalaisensa takaisin alueelleen ilman muodollisuuksia.

6 artikla

Kumpikin hallitus voi tilapäisesti yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen joko kokonaan tai osittain sopimuksen 5 artiklaa lukuun ottamatta. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse.

7 artikla

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta kummankaan valtion oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat olemassaolevista tai tulevista kansainvälisistä sopimuksista.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattista tietä. Sopimuksen voimassaolo lakkaa kuukauden kuluttua irtisanomisen ilmoituspäivästä.

Tehty Riikassa 28 päivänä heinäkuuta 1997 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.