73/1997

Annettu: 2.11.1997

Asetus Liettuan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Vilnassa 4 päivänä elokuuta 1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä viisumivapaudesta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä lokakuuta 1997 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 3 päivänä lokakuuta 1997, tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välinen sopimus viisumivapaudesta

1 artikla

Liettuan tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Liettuan tasavallan passi, ovat esteettömiä saapumaan Suomen tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Suomen tasavallassa enintään yhdeksänkymmenen päivän ajan hankkimatta viisumia. Tämä yhdeksänkymmenen päivän ajanjakso lasketaan alkavaksi saapumisesta johonkin Pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa Pohjoismaassa niiden kuuden kuukauden aikana, jotka edeltävät saapumista johonkin näistä maista Pohjoismaiden ulkopuolelta, otetaan huomioon edellä mainittua yhdeksänkymmenen päivän ajanjaksoa laskettaessa.

2 artikla

Suomen tasavallan kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen tasavallan passi, ovat esteettömiä saapumaan Liettuan tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan Liettuan tasavallan alueella yhdeksänkymmenen päivän ajan hankkimatta viisumia.

3 artikla

Viisumipakon poistamisen ei katsota vapauttavan tästä sopimuksesta hyötyviä henkilöitä noudattamasta kummassakin valtiossa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa, tilapäistä tai pysyvää oleskelua ja työntekoa.

4 artikla

Kummankin valtion toimivaltaiset viranomaiset pidättävät itselleen oikeuden kieltää ei-toivottujen henkilöiden maahantulo tai maassa oleskelu.

5 artikla

Kummankin valtion toimivaltaiset viranomaiset sitoutuvat päästämään kaikki omat kansalaisensa takaisin alueelleen ilman muodollisuuksia.

6 artikla

Kumpikin hallitus voi tilapäisesti kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen joko kokonaan tai osittain sopimuksen 5 artiklaa lukuun ottamatta. Keskeyttämisestä on ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse ja se voi tulla voimaan välittömästi.

7 artikla

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta kummankaan valtion oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat olemassaolevista tai tulevista kansainvälisistä sopimuksista.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset toimenpiteet on suoritettu.

Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Sopimuksen voimassaolo lakkaa kolmenkymmenen päivän kuluttua irtisanomisen ilmoituspäivästä.

Tehty Vilnassa 4 päivänä elokuuta 1997 kahtena alkuperäiskappaleena, kumpikin suomen, liettuan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Mikäli tekstien välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.