65/1997

Annettu: 13.8.1997

Asetus Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1995 Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehty sopimus ja sen lisäpöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 13 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla lailla (744/1997), ja jotka tasavallan presidentti on ratifioinut 13 päivänä kesäkuuta 1997 ja joiden ratifioimiskirjat on talletettu 2 päivänä heinäkuuta 1997 ja 1 päivänä elokuuta 1997 Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön huostaan, ovat voimassa 1 päivästä elokuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen ratifioimiskirjan tallettamisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen VII artiklan mukaisen lähettäjävaltion sotilasviranomaisten toimivallan hyväksyminen Suomen toimesta ei koske lähettäjävaltion tuomioistuinten tuomiovallan harjoittamista Suomen alueella.

3 §

Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 13 päivänä kesäkuuta 1997 annettu laki (744/1997) ja tämä asetus tulevat voimaan 13 päivänä elokuuta 1997.

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.