60/1997

Annettu: 30.7.1997

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 41-42/1982) muuttamisesta 7 päivänä heinäkuuta 1993 noottien vaihdolla tehty sopimus on voimassa 7 päivästä heinäkuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1997.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1997

Alkuperäinen sopimus: 41/1982

Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille

New Yorkissa, 18 päivänä toukokuuta 1993

Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa tervehtii Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä ja ehdottaa kunnioittavasti seuraavaa:

Suomen hallitus ja Yhdistyneet Kansakunnat sopivat muuttavansa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu 23 päivänä joulukuuta 1981 ja jota on muutettu 14 päivänä huhtikuuta 1987, siten kuin sopimuksen 8 artiklan 2 kappaleessa määrätään.

Sopimuksen 1 artiklaan lisätään uusi 1 bis kappale, joka kuuluu seuraavasti:

"1 bis. Instituutin virallinen nimi muutetaan kuulumaan "Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti"."

Jos Yhdistyneet Kansakunnat voi hyväksyä edellä mainitun ehdotuksen, Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa esittää, että tämä nootti ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin vastaus, jossa ehdotus hyväksytään, muodostavat sopimuksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä.

Suomen pysyvä edustaja Yhdistyneissä Kansakunnissa käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen esittääkseen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille korkeimman kunnioituksen vakuutuksen.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Suomen pysyvälle edustajalle Yhdistyneissä Kansakunnissa

7 päivänä heinäkuuta 1993

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri tervehtii Suomen pysyvää edustajaa Yhdistyneissä Kansakunnissa ja viittaa kunnioittavasti pysyvän edustajan 18 toukokuuta 1993 päivättyyn noottiin, jossa ehdotetaan, että Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehtyä sopimusta, joka on allekirjoitettu 23 päivänä joulukuuta 1981 ja jota on muutettu 14 päivänä huhtikuuta 1987, muutettaisiin seuraavasti siten kuin sopimuksen 8 artiklan 2 kappaleessa määrätään.

"1 bis. Instituutin virallinen nimi muutetaan kuulumaan 'Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti'."

Pääsihteerillä on kunnia ilmoittaa vastaukseksi Suomen pysyvälle edustajalle Yhdistyneissä Kansakunnissa, että tämä ehdotus on hyväksyttävä ja siinä tarkoituksessa tämä nootti yhdessä pysyvän edustajan 18 toukokuuta 1993 päivätyn nootin kanssa muodostavat tässä asiassa sopimuksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.