48/1997

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUKSEN VÄLINEN SOPIMUS SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ RAUTATIEYHDYSLIIKENTEESTÄ

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämä sopimus säätelee Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välistä rautatieyhdysliikennettä.

Tavaroiden ja vaunujen luovutus toisena sopimuspuolena olevan valtion rautatieltä toisena sopimuspuolena olevan valtion rautatielle tapahtuu vastaanottavan rautatien rajaasemalla. Matkatavaran ja kiitotavaran luovutus tapahtuu tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitun rautatierajasopimuksen mukaisesti näille toiminnoille avatuilla asemilla.

Erityistapauksissa sopimuspuolina olevien valtioiden rautatiet sopivat keskenään siitä, että tavaroiden ja vaunujen luovutus tapahtuu luovuttavan rautatien raja-asemalla.

2 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen on Suomessa liikenneministeriö ja Venäjällä rautatieministeriö.

Suomen liikenneministeriö ja Venäjän rautatieministeriö tekevät toimivaltansa puitteissa Rautatierajasopimuksen, Suomen ja Venäjän välisen rautatieyhdysliikennekonferenssin säännöt, sopimuksen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaran kuljetusehdoista sekä muut tämän sopimuksen toteuttamisen edellyttämät säännökset.

3 artikla

Tarve- ja varuste-esineet, polttoaine, elintarvikkeet ja muu kuljetuksen aikana ja välipysähdyspaikoilla liikkuvan kaluston normaalin toiminnan kannalta välttämätön omaisuus, joka on hankittu ulkomailla tai toimitetaan kyseisen liikkuvan kaluston vaurioitumisen tai rikkoutumisen korjaamiseen, kuljetetaan rahtivapaasti ja perimättä tullimaksuja.

4 artikla

Kummankin sopimuspuolena olevan valtion rautateiden työntekijät, jotka hoitavat kuljetuksiin liittyviä tehtäviä, voivat matkustaa toisen sopimuspuolen rajaluovutusasemille, oleskella näiden asemien alueella ja palata omalle puolelleen esittämällä henkilötodistuksen ja nimiluettelon. Tällaiset työntekijäryhmät, heidän oleskeluaan toisena sopimuspuolena olevan valtion alueella koskevat ehdot ja henkilötodistusten ja nimiluetteloiden malli ja sisältö määritellään tämän sopimuksen 2 artiklassa mainitussa rautatierajasopimuksessa.

Toisena sopimuspuolena olevan valtion alueella työtehtävissä ollessaan toisena sopimuspuolena olevan valtion rautatiehenkilökunta toimii oleskelumaan lainsäädännön mukaan ja on velvollinen noudattamaan paikallisten rautatieviranomaisten määräyksiä. Kurinpidollisesti tämä henkilökunta on vastuussa vain omalle rautatielleen.

Kummankin sopimuspuolena olevan valtion rautatiet ovat vastuussa työntekijöidensä työtehtävistä tai niiden laiminlyömisestä.

5 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanossa mahdollisesti syntyvät riitaisuudet ratkaistaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua viimeisimmästä ilmoituksesta, jolla vahvistetaan kummankin sopimuspuolen täyttäneen sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtion sisäiset menettelytavat.

Tämä sopimus pysyy voimassa yhden vuoden ajan siitä päivästä lukien, jolloin jompikumpi sopimuspuolista ilmoittaa kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle aikomuksestaan keskeyttää sopimuksen voimassaolo.

Tämän sopimuksen voimaantulosta lukien Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisissä suhteissa lakkaa olemasta voimassa 19. joulukuuta 1947 tehty Sopimus Suomen ja SNTL:n suorasta rautatieyhdysliikenteestä.

Tehty Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1966 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.