44/1997

Annettu: 25.6.1997

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 26 päivänä toukokuuta 1997 noottienvaihdolla tehty sopimus automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen (SopS 59/1979) muuttamisesta tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 1997.

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Alkuperäinen sopimus: 58/1979

Ruotsin kanssa tehdyn automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tukholmassa oleva suurlähettiläs Ruotsin ulkoministerille

Tukholmassa 26 päivänä toukokuuta 1997

Rouva Ulkoasiainministeri,

Viitaten 14 päivänä helmikuuta 1979 tehtyyn Suomen Tasavallan ja Ruotsin Kuningaskunnan väliseen automaattipeliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla koskevaan sopimukseen, minulla on kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että sopimuksen 2 artikla ja 3 artiklan ensimmäinen kappale sekä b ja c kohdat muutetaan seuraavasti:

2 artikla

Sopimuspuolet sitoutuvat lainsäädäntöönsä sisältyvien tarkempien säännösten mukaisesti sallimaan merialueellaan automaattipelin aluksella, joka täyttää 1 artiklan ehdon, jos peliä harjoitetaan toisen sopimuspuolen merialueella siellä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

3 artikla

ensimmäinen kappale

Milloin kyseessä on automaattipeli, joka antaa voiton rahan, tavaran tai arvopaperin muodossa, jolla on taloudellista merkitystä, sopimuspuolet sitoutuvat pitämään huolen siitä, että peliä käytetään, riippumatta siitä, onko alus sopimuspuolten aluevesillä vai kansainvälisillä vesillä, jommassakummassa maassa voimassa olevien sääntöjen sekä seuraavien ehtojen mukaisesti:

b) pelaajan panoksen arvo saa olla enintään kymmenen Suomen markkaa tai kymmenen Ruotsin kruunua,

c) pelivoitto ei saa ylittää kahdensadan Suomen markan tai kahdensadan Ruotsin kruunun arvoa, paitsi korkeintaan kymmenen peliautomaatin osalta, jolloin korkein voitto ei saa ylittää tuhatta Suomen markkaa tai tuhatta Ruotsin kruunua,

Jos Ruotsin hallitus hyväksyy tämän esityksen, minulla on edelleen kunnia ehdottaa, että tämä teksti ja Teidän vastauksenne yhdessä muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen, kun Te olette antanut vastauksenne.

Vastaanottakaa, Rouva Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen Tukholmassa olevalle suurlähettiläälle

Tukholmassa 26 päivänä toukokuuta 1997

Herra suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni 14 päivänä toukokuuta 1997 päivätty vastaavansisältöinen kirjelmänne:

- - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena tähän minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt edellä mainitun ehdotuksen.

Vastaanottakaa, Herra suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.