98/1996

Alkuperäinen sopimus: 5/1988

Annettu: 1.1.1997

Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ottawassa 2 päivänä marraskuuta 1994 Suomen tasavallan ja Kanadan välillä sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 27 päivänä syyskuuta 1996 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1309/1996) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 27 päivänä syyskuuta 1996 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Québecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä 27 päivänä syyskuuta 1996 annettu laki (1309/1996) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.