95/1996

Annettu: 1.1.1997

Asetus Suomen ja Norjan välillä norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain (122/1919) 4 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/1989:

1 §

Oslossa 2 päivänä joulukuuta 1996 tapahtuneella kirjeenvaihdolla Suomen tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehty sopimus norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

Suomen ja Norjan välillä norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa

KIRJEENVAIHTO 1. Suomen Oslossa oleva suurlähettiläs Norjan ulkoasiainministerille

Oslossa 2 päivänä joulukuuta 1996

Herra Ulkoasiainministeri,

Minulla on kunnia viitata Suomen ja Norjan viranomaisten edustajien välillä käytyihin keskusteluihin sopimuksen tekemisestä maidemme välille Suomen vesialueella tapahtuvan muun kauppamerenkulun kuin ulkomaanliikenteen (meriliikenteen kabotaasin) avaamisesta norjalaisille aluksille ja ehdottaa, että sopimuksen sisältö olisi seuraava:

Norjassa rekisteröidyt alukset ovat oikeutettuja harjoittamaan Suomen vesialueella tapahtuvaa muuta kauppamerenkulkua kuin ulkomaanliikennettä siltä osin kuin kysymys on meriliikenteen kabotaasista edellyttäen, että Suomessa rekisteröidyillä aluksilla on vastaava oikeus Norjan vesialueella.

Tämä sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti toisen sopimuspuolen toimesta ja irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Mikäli Norjan hallitus on asiasta samaa mieltä, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja vastauskirjeenne muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin vastaanotan vahvistavan kirjeenne.

Vastaanottakaa, herra Ulkoasiainministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus

KIRJEENVAIHTO 2. Norjan ulkoasiainministeri Suomen Oslossa olevalle suurlähettiläälle

Oslossa 2 päivänä joulukuuta 1996

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavansisältöinen kirjeenne:

- - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edellä olevan kirjeen teksti.)

- - - - - - - - - - - - - -

Minulla on kunnia vahvistaa, että Norjan hallitus hyväksyy ehdotetun sopimuksen ja on yhtä mieltä siitä, että tänään päivätty kirjeenne ja tämä vastauskirje muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.