94/1996

Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan, Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen sekä hallinnollisiin ohjesääntöihin liittyvien riitojen pakollista ratkaisemista koskeva VALINNAINEN PÖYTÄKIRJA

Allekirjoittaessaan Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen (Geneve, 1992), allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän riitojen pakollista ratkaisemista koskevan valinnaisen pöytäkirjan.

Liiton jäsenet, jotka ovat tämän valinnaisen pöytäkirjan sopimuspuolina,

ilmaisten halunsa turvautua omalta osaltaan pakolliseen välimiesmenettelyyn ratkaistaessa riitoja, jotka koskevat peruskirjan, yleissopimuksen tai peruskirjan 4 artiklassa mainittujen hallinnollisten ohjesääntöjen tulkitsemista tai soveltamista,

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Ellei jotain peruskirjan 56 artiklassa lueteltua ratkaisumenettelytapaa ole valittu yhteisestä sopimuksesta, peruskirjan, yleissopimuksen tai peruskirjan 4 artiklassa mainittujen hallinnollisten ohjesääntöjen tulkitsemista tai soveltamista koskevat riidat alistetaan riidan jonkin osapuolen pyynnöstä pakolliseen välimiesmenettelyyn. Noudatettava menettelytapa on määrätty yleissopimuksen 41 artiklassa, jonka 5 kappaletta (nro 511) tulee täydentää seuraavasti:

''5. Kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona ilmoitus riidan alistamisesta välimiesmenettelyyn on otettu vastaan, kumpikin riidan osapuoli nimeää välimiehen. Jos jompikumpi osapuolista ei ole tänä aikana nimennyt välimiestä, pääsihteeri nimeää välimiehen toisen osapuolen pyynnöstä yleissopimuksen 509 ja 510 kohdan mukaisesti.''

2 artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten jäsenille samanaikaisesti kuin ne allekirjoittavat peruskirjan ja yleissopimuksen. Allekirjoittajajäsenten on ratifioitava tai hyväksyttävä pöytäkirja valtiosääntöönsä sisältyvien määräysten mukaisesti. Tähän pöytäkirjaan voivat liittyä kaikki peruskirjan ja yleissopimuksen sopimuspuolina olevat jäsenet sekä kaikki valtiot, jotka tulevat liiton jäseniksi. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan pääsihteerin huostaan.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen ratifioineiden, hyväksyneiden tai siihen liittyneiden sopimuspuolten osalta samana päivänä kuin peruskirja ja yleissopimus, mikäli vähintään kaksi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjaa on talletettu kyseisenä päivänä. Muussa tapauksessa se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona toinen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

4 artikla

Sopimuspuolet voivat tehdä muutoksia tähän pöytäkirjaan liiton täysivaltaisten edustajien konferenssin aikana.

5 artikla

Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva jäsen voi irtisanoa sen pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut sitä koskevan ilmoituksen.

6 artikla

Pääsihteeri ilmoittaa kaikille jäsenille

a) tämän pöytäkirjan allekirjoituksista sekä ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisesta,

b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä,

c) mahdollisen muutoksen voimaantulopäivästä,

d) mahdollisen irtisanomisen voimaantulopäivästä.

Tämän vakuudeksi asianomaiset täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan arabian, englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielellä yhtenä kappaleena, jonka ranskankielinen teksti on ratkaiseva ja joka talletetaan Kansainvälisen televiestintäliiton arkistoon, joka toimittaa siitä jäljennöksen kullekin allekirjoittajamaalle.

Tehty Genevessä 22 päivänä joulukuuta 1992 ja Kiotossa 14 päivänä lokakuuta 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.