72/1996

Annettu: 1.10.1996

Asetus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 1996 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta noottienvaihdolla tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1996

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

NOOTTIENVAIHTO 1. Alankomaiden kuningaskunnan Helsingissä oleva suurlähetystö Suomen ulkoasiainministeriölle

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1996

Alankomaiden kuningaskunnan suurlähetystö tervehtii Suomen tasavallan ulkoasiainministeriötä ja ehdottaa kunnioittavasti, että 13 päivänä joulukuuta 1957 tehtyä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalaa laajennetaan sen 27 artiklan 4 kappaleen mukaisesti koskemaan Alankomaiden Antilleja ja Arubaa, että selityksiä ja varaumia, joita sovelletaan Alankomaiden kuningaskunnan sen Euroopassa olevien alueiden osalta ja Suomen välisissä suhteissa, sovelletaan myös Suomen ja Alankomaiden kuningaskunnan välisissä suhteissa Alankomaiden Antillien ja Aruban osalta, ja että Alankomaiden kuningaskunnan 6 ja 21 artiklaa koskevaa selitystä, joka tehtiin Alankomaiden kuningaskunnan ratifioidessa yleissopimuksen 14 päivänä helmikuuta 1969 ja jota muutettiin 14 päivänä lokakuuta 1987, sovelletaan vastaavasti Alankomaiden Antilleihin ja Arubaan Alankomaiden kansalaisten luovuttamisen osalta vasta silloin, kun Strasbourgissa 21 päivänä maaliskuuta 1983 tehtyä Eurooppalaista yleissopimusta tuomittujen siirtämisestä aletaan vastaavasti soveltaa Alankomaiden Antilleihin ja Arubaan.

Jos Suomen hallitus voi hyväksyä tämän ehdotuksen, suurlähetystöllä on kunnia esittää edelleen, että tämä nootti ja ministeriön myöntävä vastaus muodostavat yleissopimuksen 27 artiklan 4 kappaleen mukaisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun suurlähetystö on vastaanottanut ministeriön vastauksen.

Suurlähetystöllä on lisäksi kunnia ilmoittaa ministeriölle, että Alankomaiden kuningaskunnan hallitus on laajentanut 21 päivänä heinäkuuta 1993 Euroopan neuvoston pysyvän edustustonsa kautta tehdyllä selityksellä lisäpöytäkirjan soveltamisalan, sisällyttäen siihen Alankomaiden tekemän selityksen, ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan soveltamisalan koskemaan Alankomaiden Antilleja ja Arubaa allekirjoittajavaltioiden suhteissa, joissa luovuttamista koskevaa eurooppalaista yleissopimusta sovelletaan myös Alankomaiden Antilleihin ja Arubaan.

Alankomaiden kuningaskunnan suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta esittääkseen Suomen tasavallan ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

2. Suomen ulkoasiainministeriö Alankomaiden kuningaskunnan Helsingissä olevalle suurlähetystölle

Ulkoasiainministeriö tervehtii Alankomaiden kuningaskunnan suurlähetystöä ja ilmoittaa kunnioittavasti vastaanottaneensa suurlähetystön 5 päivänä helmikuuta 1996 päivätyn nootin numero 322, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Vastaukseksi noottiinne ulkoasiainministeriöllä on kunnia vahvistaa, että Suomen tasavallan hallitus hyväksyy edellä mainitun ehdotuksen ja että suurlähetystön nootti ja tämä vastaus muodostavat yhdessä hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun suurlähetystö on vastaanottanut ministeriön vastauksen.

Ulkoasiainministeriö käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen esittääkseen Alankomaiden suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Helsingissä, 4 päivänä heinäkuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.