69/1996

Annettu: 1.10.1996

Asetus pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Arendalissa 14 päivänä kesäkuuta 1994 tehty pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus,jonka eräät määräykset on hyväksytty 31 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla lailla (692/96) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 31 päivänä heinäkuuta 1995, tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 31 päivänä heinäkuuta 1995 annettu laki (692/96) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1996

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.