1/1996

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen SOPIMUS Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi, ottaen huomioon, että Venäjän federaatio on entisen Neuvostoliiton oikeusseuraaja, tiedostaen Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien, joista Venäjän federaatio on ottanut vastatakseen, maksuongelman ratkaisun tärkeyden Suomen tasavallan ja Venäjän federaation kauppa- ja taloussuhteiden edelleen kehittymiselle ja pyrkien poistamaan esteet näiden suhteiden kehityksen tieltä ovat sopineet Suomen tasavallalle entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osan hoitamisesta tämän sopimuksen määräysten pohjalta.

1 Artikla
Uudelleenjärjestelyn kohde

Velan osittaiseksi hoitamiseksi sopimuspuolet ovat sopineet, että osa velasta maksetaan tavaratoimituksin. Suomen osapuoli sitoutuu ostamaan vuosina 1995 ja 1996 yhteensä noin FIM 1 miljardilla tavaroita, jotka täsmennetään Suomen puolustusministeriön ja venäläisten toimittajien välisessä sopimuksessa ja Venäjän osapuoli sitoutuu vastaamaan kyseessä olevien tavaroiden toimittamisesta Suomeen vuosina 1995 ja 1996. Tavaranimikeluettelo, tavaran hinta ja muut konkreettiset toimitusehdot täsmennetään erillisessä sopimuksessa, jonka allekirjoittavat viimeistään 1.9.1995 Suomen tasavallan ja Venäjän federaation vastaavat toimivaltaiset elimet ja järjestöt.

2 Artikla
Velan uudelleenjärjestelyn ehdot

Tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettujen venäläisten tavaroiden myynnistä saadut varat käytetään seuraavasti:

1. Noin FIM 340 milj. käytetään suomalaisten viejien niiden saatavien maksuun, jotka syntyivät kahdenvälisen taloudellisen yhteistyön clearing-järjestelmän puitteissa tehdyistä tavaratoimituksista (Liite 1).

2. Osa varoista käytetään koron ja pääoman maksuihin Valtiontakuukeskuksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen 4.6.1994 allekirjoitetun tiettyjä kaupallisia luottoja koskevan sopimuksen ja 4.6.1994 päivätyn Venäjän federaation hallituksen kanssa solmitun ulkomaisia julkisia velkoja koskevan sopimuksen mukaisesti (Liite 2).

3. Osa varoista käytetään niiden entiselle Neuvostoliitolle myönnettyjen luottojen korkojen ja pääoman lyhentämiseksi, jotka Valtiontakuukeskus on taannut ja jotka erääntyvät vuonna 1995 alkuperäisten luottosopimusten mukaisesti (Liite 3).

Velkasummat, jotka luetellaan liitteissä 1, 2 ja 3, ovat yhteensä noin FIM 850 milj.

4. Noin FIM 150 milj. maksetaan Suomen osapuolen toimesta tavaratoimituksina ja työsuorituksina Venäjällä.

3 Artikla

Tämän sopimuksen mukaisesti toimitettujen tavaroiden myynnistä saadut summat jaetaan seuraavasti:

- 15 % eli noin FIM 150 milj. maksetaan tavaratoimituksina ja työsuorituksina Venäjällä,

- loput 85 % käytetään Valtiontakuukeskuksen ja Venäjän federaation hallituksen 4.6.1994 päivätyn tiettyjä kaupallisia luottoja koskevan sopimuksen mukaiseen velan maksuun (Liite 2), clearingin yhteydessä syntyneen kaupallisen velan maksuun (Liite 1) ja liitteen 3 mukaisen velan maksuun siinä suhteessa, mikä vastaa liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia maksamatta olevia määriä maksupäivänä.

4 Artikla

Tämän sopimuksen mukaisen velkasaatavien hoitamisen konkreettisen tilinpito- ja tilitysmenetelmän määrittelevät osapuolten valtuuttamat pankit keskenään.

5 Artikla

Sopimuspuolet pyrkivät taloussuhteidensa edelleen kehittämiseen ja yhteistyöhön, ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen, vapaiden markkinoiden kehittämiseen ja molempien maiden talouselämän nousuun.

Sopimuspuolet tunnustavat, että investointien ja kaupan määrän kasvu eri teollisuuden aloilla on tärkeä tekijä molempien maiden talouselämän kehityksessä. Yhteistyön keskeisiä aloja ovat maatalous ja elintarviketuotanto, metsäteollisuus, vuoriteollisuus, lääkintälaitteiden tuotanto ja lääketeollisuus, tietoliikenne, liikenne, asuntorakentaminen, puolustusteollisuuden konversio sekä ympäristöhankkeet.

6 Artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona diplomaattiteitse vaihdetaan kirjalliset tiedot sen hyväksymisestä kummassakin maassa voimassa olevien oikeudellisten menettelytapojen mukaisesti, ja se on voimassa kunnes siitä kummallekin sopimuspuolelle koituvat velvoitteet on kokonaan täytetty.

Tehty Helsingissä 30. päivänä toukokuuta 1995 kahtena alkuperäisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Sopimustekstiin liitteet 1-3 ovat salassa pidettäviä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 9 §:n ja eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen (1558/94) 1 § 2a-kohdan perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.