Valtiosopimukset: 1995

Valtiosopimukset numeroittain

87-68 67-47 44-24 22-1

44/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus TIR-tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen (TIR-yleissopimus) liitteiden muutosten voimaantulosta
43/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaantulosta
42/1995
Asetus
Asetus Suomen ja Luxemburgin välisen kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välinen KULTTUURISOPIMUS
41/1995
Asetus
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehty sopimus
40/1995
Asetus
Asetus Viron kanssa Suomenlahden aluevesirajojen muuttamisessa käytettävästä menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Viron kanssa Suomenlahden aluevesirajojen muuttamisessa käytettävästä menettelystä tehty sopimus
39/1995
Asetus
Asetus Ruotsin kanssa Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määrittämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
37/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus kontteja koskevan vuoden 1972 tulliyleissopimuksen liitteiden muutosten voimaantulosta
36/1995
Asetus
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan muuttamisesta tehty sopimus
35/1995
Asetus
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan muuttamista koskeva sopimus
34/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Jugoslavian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen soveltamisesta Suomen ja Kroatian suhteissa
33/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korjausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muutoksen voimaantulosta
32/1995
Asetus
Asetus öljyvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 1990 kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Vuoden 1990 kansainvälinen YLEISSOPIMUS öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä
31/1995
Asetus
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA joka liittyy Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen väliseen sopimukseen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä
30/1995
Asetus
Asetus sovittelua ja välitystä ETYKin yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS sovittelusta ja välityksestä ETYKin yhteydessä
29/1995
Asetus
Asetus Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Turkin tasavallan hallituksen välillä sijoitusten molemminpuolisesta edistämisestä ja suojelusta
28/1995
Laki
Laki Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
27/1995
Asetus
Asetus Vietnamin kanssa taloudellisesta, tieteellisestä, teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, tieteellisestä, teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä
26/1995
Asetus
Asetus arkeologisen perinnön suojelua koskevan tarkistetun eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Tarkistettu Eurooppalainen YLEISSOPIMUS arkeologisen perinnön suojelusta
25/1995
Asetus
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehty sopimus
24/1995
Asetus
Asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen
Valtiosopimukset numeroittain

87-68 67-47 44-24 22-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.