Valtiosopimukset: 1995

Valtiosopimukset numeroittain

87-68 67-47 44-24 22-1

67/1995
Asetus
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
66/1995
Asetus
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n 3 kohdan kumoamisesta
65/1995
Asetus
Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen ja sen liitteiden 1-9 muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Muutokset vuoden 1968 liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan YLEISSOPIMUKSEEN
64/1995
Asetus
Asetus Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Venäjän kanssa Niiralan rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle auto- ja rautatieliikenteelle tehty sopimus
63/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta
62/1995
Asetus
Asetus Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Latvian tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS keskinäisestä avunannosta tulliasioissa
61/1995
Laki
Laki Latvian kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
60/1995
Asetus
Asetus Kyproksen tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Kyproksen tasavallan hallituksen välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS
59/1995
Asetus
Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Vuoden 1993 muutokset KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972
58/1995
Asetus
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa
57/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus niistä veroista, joihin veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevaa yleissopimusta sovelletaan sekä toimivaltaisesta viranomaisesta
56/1995
Asetus
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Latinalaisen Amerikan kehityspankin perustamissopimuksen ja alueen ulkopuolisten maiden liittymistä koskevien yleisten sääntöjen muutokset
55/1995
Asetus
Asetus Euroopan unionin ydinaseettomien jäsenvaltioiden, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välillä ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen SOPIMUS ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA
53/1995
Asetus
Asetus Unkarin kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla
52/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus lohen suojelusta Pohjois-Atlantilla tehdyn yleissopimuksen irtisanomisesta
51/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen irtisanomisesta
50/1995
Asetus
Asetus Amerikan yhdysvaltain kanssa tieteellis-teknisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen Tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltain hallituksen välillä
49/1995
Asetus
Asetus Suomen, Viron ja Ruotsin välillä M/S Estoniasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SUOMEN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS M/S ESTONIASTA
48/1995
Asetus
Asetus elokuvien yhteistuotantoa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Eurooppalainen YLEISSOPIMUS elokuvien yhteistuotannosta
47/1995
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan teknisen liitteen muutosten voimaantulosta
Valtiosopimukset numeroittain

87-68 67-47 44-24 22-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.