83/1995

Sisäpiirin kaupankäynnistä tehdyn yleissopimuksen PÖYTÄKIRJA

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen sisäpiirin kaupankäynnistä (jäljempänä ''yleissopimus'') sekä tämän pöytäkirjan,

ottavat huomioon yleissopimuksen II ja III lukuun sisältyvät sitoumukset, jotka liittyvät tietojenvaihtoon ja keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa,

katsovat, että Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden kesken olisi edelleen sovellettava yhteisön sääntöjä, ja

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Yleissopimukseen lisätään seuraava määräys:

''16 bis artikla

Sopimuspuolet, jotka ovat Euroopan talousyhteisön jäseniä, soveltavat keskinäisissä suhteissaan yhteisön sääntöjä, ja siksi ne eivät sovella tästä yleissopimuksesta aiheutuvia sääntöjä, paitsi jos kyseisestä erityisaiheesta ei ole olemassa yhteisön sääntöä.''

2 artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan

- joko samana päivänä kuin yleissopimus, jos kyseisenä päivänä kaikki yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet sitoutuvansa noudattamaan tätä pöytäkirjaa 2 artiklan määräysten mukaisesti,

- tai myöhemmin seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivämäärästä, jolloin kaikki yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet sitoutuvansa noudattamaan tätä pöytäkirjaa 2 artiklan määräysten mukaisesti.

4 artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioille

a) allekirjoituksista

b) ratifioimis- ja hyväksymiskirjojen tallettamisista

c) tämän pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesta voimaantulopäivästä

d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista.

Tämän vakuudeksi alla mainitut, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä syyskuuta 1989 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.