82/1995

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään sopimusta Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (jäljempänä "sopimus") allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen 5 artiklan 3 kappale

Sopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen määräysten estämättä sen sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa toisesta sopimusvaltiosta oleva yritys harjoittaa rakennuksen pystyttämistä tai harjoittaa tässä kappaleessa tarkoitettua muuta toimintaa tai käyttöä, voi yrityksen hakemuksesta yksittäistapauksessa pidentää sitä aikaa, jonka päättyessä kiinteä toimipaikka syntyisi tämän kappaleen määräysten mukaan, jos tällaiseen pidentämiseen on pätevä ja riittävä syy. Edellisessä lauseessa tarkoitettu pidennetty aika ei kuitenkaan missään tapauksessa saa ylittää 24 kuukautta.

2. Sopimuksen 13 artiklan 2 kappale ja 22 artiklan 2 kappale

Sopimuksen 13 artiklan 2 kappaletta ja 22 artiklan 2 kappaletta sovellettaessa yhtymäosuutta pidetään yhtiöosuutena, edellyttäen, että yhtymää sen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan, jossa yhtymä on perustettu, käsitellään oikeushenkilönä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Kiovassa 14 päivänä lokakuuta 1994 kahtena suomen-, ukrainan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.