75/1995

Alkuperäinen sopimus: 4/1995

Annettu: 1.1.1996

Asetus julkisia hankintoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Marrakeshissa 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehty julkisia hankintoja koskeva sopimus, joka on Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen artiklassa II tarkoitettu liitesopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 29 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (16/95), jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 29 päivänä joulukuuta 1994 ja jonka ratifioimiskirja on talletettu GATT 1947 -sopimuksen Sopimuspuolten pääjohtajan huostaan 30 päivänä joulukuuta 1994, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 5/95)

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.