59/1995

Alkuperäinen sopimus: 30/1977

Vuoden 1993 muutokset KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972

26 sääntö
Kalastusalukset

- - - - - - - - - - - - - -

b) 1) kahta pystysuoraan päällekkäin olevaa, ympäri näköpiirin näkyvää valoa, joista ylempi on vihreä ja alempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaksi pystysuoraan päällekkäin kärjet vastakkain olevaa kartiota.

- - - - - - - - - - - - - -

c) 1) kahta pystysuoraan päällekkäin olevaa, ympäri näköpiirin näkyvää valoa, joista ylempi on punainen ja alempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaksi pystysuoraan päällekkäin kärjet vastakkain olevaa kartiota.

- - - - - - - - - - - - - -

d) Näiden sääntöjen II liitteessä mainitut lisävalot koskevat alusta, joka harjoittaa kalastusta välittömästi toisten kalastusta harjoittavien alusten läheisyydessä.

Liite I

Valojen ja merkkikuvioiden sijoitus ja teknilliset yksityiskohdat

- - - - - - - - - - - - - -

3. Valojen sijoitukset ja etäisyydet vaakatasossa

- - - - - - - - - - - - - -

d) Milloin konealukselle on määrätty ainoastaan yksi mastovalo, on se sijoitettava keskilaivan keulanpuolelle; kuitenkaan aluksella, jonka pituus on alle 20 metriä, valoa ei tarvitse sijoittaa keskilaivan keulanpuolelle, vaan se on sijoitettava niin keulaan kuin mahdollista.

- - - - - - - - - - - - - -

9. Vaakasuorat sektorit

- - - - - - - - - - - - - -

b) 1) Ympäri näköpiirin näkyvät valot on sijoitettava niin, että ne eivät ole mastojen, mastonhuippujen tai muiden rakenteiden varjostamia 6 asteen sektoria enempää 30 säännössä määrättyjä ankkurivaloja lukuun ottamatta, joita ei tarvitse sijoittaa epäkäytännölliselle korkeudelle rungon yläpuolelle.

b) 2) Mikäli on mahdotonta täyttää edellä b 1 kohdassa mainitut vaatimukset näyttämällä vain yhtä ympäri näköpiirin näkyvää valoa, on käytettävä kahta sopivasti sijoitettua tai varjostettua ympäri näköpiirin näkyvää valoa, ja mikäli mahdollista niin, että ne yhden meripeninkulman etäisyydellä näkyvät yhtenä valona.

- - - - - - - - - - - - - -

13. Suurnopeusalukset

Suurnopeusalusten, joiden pituus- leveys-suhde on alle 3,0, mastovalo voidaan sijoittaa aluksen leveyteen nähden alemmaksi, kuin mitä on määrätty tämän liitteen 2 a 1 kohdassa, edellyttäen, että suoraan edestä katsottuna mastovalon ja sivuvalojen muodostaman tasakylkisen kolmion kantakulma ei ole pienempi kuin 27 °.

14. Hyväksyminen

Sen valtion asianomaisen viranomaisen, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, on hyväksyttävä valojen ja merkkikuvioiden rakenne sekä valojen asennus alukseen.

Liite II

- - - - - - - - - - - - - -

2. Laahuskalastusalusten valot

a) Pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksessa, joka harjoittaa laahuskalastusta joko pohja- tai pintalaahusta käyttäen, on näytettävä:

- - - - - - - - - - - - - -

b) Jokaisen parilaahuskalastusta harjoittavan pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksen on näytettävä:

- - - - - - - - - - - - - -

c) Pituudeltaan alle 20 metrin alus, joka harjoittaa laahuskalastusta joko pohja- tai pintalaahusta käyttäen tai parilaahuskalastusta, voi tarvittaessa näyttää edellä a tai b kohdassa määrättyjä valoja.

Liite IV

Hätämerkit

- - - - - - - - - - - - - -

1 o) radioliikennejärjestelmillä lähetetyt hyväksytyt merkit, mukaan lukien pelastusalusten tutkatransponderit.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.