49/1995

SUOMEN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS M/S ESTONIASTA

SUOMEN TASAVALTA, VIRON TASAVALTA JA RUOTSIN KUNINGASKUNTA, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

palauttavat mieleen 28 päivänä syyskuuta 1994 tapahtuneen onnettomuuden, jolloin M/S Estonia upposi Itämereen matkallaan Tallinnasta Tukholmaan,

haluavat suojella M/S Estoniaa onnettomuuden uhrien viimeisenä leposijana kaikilta häiritseviltä toimilta,

kehottavat yleisöä ja kaikkia muita valtioita osoittamaan asianmukaista kunnioitusta M/S Estonian sijaintipaikalle nyt ja tulevaisuudessa,

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 artikla

M/S Estonian hylkyä ja sitä ympäröivää aluetta, sellaisena kuin se on määritelty 2 artiklassa, pidetään onnettomuuden uhrien viimeisenä leposijana, ja sellaisena sille on osoitettava asianmukaista kunnioitusta.

2 artikla

Viimeisen leposijan muodostavalle alueelle määrätään tätä sopimusta varten rajat, jotka kulkevat suorina viivoina pisteestä n:o 1 pisteiden n:o 2, 3 ja 4 kautta takaisin pisteeseen n:o 1:

Piste n:o 1 (ylempi vasen) 59° 23,500' N, 21° 40,000' E

Piste n:o 2 (ylempi oikea) 59° 23,500' N, 21° 42,000' E

Piste n:o 3 (alempi oikea) 59° 22,500' N, 21° 42,000' E

Piste n:o 4 (alempi vasen) 59° 22,500' N, 21° 40,000' E;

kaikki asemat on määritelty vuoden 1984 maailman geodeettisen järjestelmän (WGS 84) maantieteellisten koordinaattien mukaan.

3 artikla

Sopimuspuolet sopivat, että M/S Estoniaa ei nosteta.

4 artikla

1. Sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään kansallisiin lainsäädäntötoimiin kriminalisoidakseen kaikki viimeisen leposijan rauhaa häiritsevät toimet, erityisesti sukeltamisen tai muut toimet uhrien tai omaisuuden nostamiseksi hylystä tai merenpohjasta.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen rikoksen tekemisestä on mahdollista rangaista vankeudella.

3. Edellä olevien määräysten estämättä sopimuspuoli voi ryhtyä toimenpiteisiin hylyn peittämiseksi tai hylystä aiheutuvan meriympäristön pilaantumisen estämiseksi.

5 artikla

Kukin sopimuspuoli sitoutuu antamaan toiselle sopimuspuolelle tietoja vireillä tai meneillään olevista toimista, jotka on kriminalisoitu 4 artiklan mukaisesti ja joihin osallistuu kyseisen sopimuspuolen lipun alla purjehtiva alus.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisille sopimuspuolille kirjallisesti, että sen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

Tehty Tallinnassa 23 päivänä tammikuuta 1995 kolmena alkuperäiskappaleena, jotka ovat kaikki englanninkielisiä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.