42/1995

Suomen tasavallan ja Luxemburgin suurherttuakunnan välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus,

jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita ja ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyö kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla Euroopassa lähentää näitä kahta kansaa,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 Artikla

Edistääkseen kulttuuriyhteistyötä maidensa välillä sopimuspuolet

1.1. tekevät tässä tarkoituksessa aloitteita saattaakseen tunnetuksi toistensa kulttuurisaavutuksia edistämällä taide-, liikunta- ja nuorisotapahtumien, konferenssien ja näyttelyiden järjestämistä sekä kannustamalla julkaisujen vaihtoa ja kirjallisuutensa kääntämistä; osapuolet edistävät myös radion, television, elokuvan ja muiden joukkotiedotusvälineiden käyttämistä;

1.2. kannustavat suoria yhteyksiä kuvataiteiden, kirjallisuuden, teatterin, musiikin, elokuvan, kirjastoalan, arkistojen, kulttuuriperinnön säilyttämisen, radion ja television, liikunta- ja nuorisoalan sekä kansalaisjärjestöjen edustajien välillä;

1.3. rohkaisevat taide- ja liikunta-alan oppilaitosten, kirjastojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä;

1.4. kannustavat kansalaisiaan osallistumaan seminaareihin, kokouksiin, näyttelyihin, kilpailuihin ja muihin asiantuntijatapaamisiin.

2 Artikla

Rohkaistakseen yhteistyötä opetusalalla sopimuspuolet

2.1. kannustavat opettajien sekä korkeakoulujen, museoiden ja tieteellisten laitosten tutkijoiden vaihtoa ja helpottavat heidän tutkimustyötään sallimalla heille pääsyn kirjastoihinsa voimassaolevien sääntöjensä mukaan;

2.2. tukevat kokemusten vaihtoa opetusalan kaikilla tasoilla mahdollistamalla tutkimus- ja opintomatkojen tekemisen toisen osapuolen alaa edustaviin laitoksiin sekä vaihtamalla jatkuvasti tietoja, jotka koskevat koulutusalan rakenteita, opetusmenetelmiä ja koulutusjärjestelmän uudistushankkeita.

3 Artikla

Lisätäkseen tieteellistä yhteistyötä maidensa välillä sopimuspuolet

3.1. helpottavat tieteellisten laitostensa ja tutkimuskeskustensa yhteistyötä;

3.2. rohkaisevat tieteellisten laitostensa edustajien ja muiden asiantuntijoiden vaihtoa;

3.3. helpottavat tieteellisten erikoisalojen julkaisujen vaihtoa;

3.4. rohkaisevat tieteellisten konferenssien, tapahtumien ja seminaarien järjestämistä.

4 Artikla
Apurahat

4.1. Artikloissa 1,2, ja 3 mainituissa tarkoituksissa sopimuspuolet helpottavat korkeakoulu-, taide- ja liikunta-alan sekä ammattikorkeakoulujen tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa sekä myöntävät apurahoja.

4.2. Sopimuspuolet rohkaisevat kirjastojen, arkistojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurialan laitosten yhteistyötä sekä myöntävät apurahoja näiden alojen asiantuntijoille.

5 Artikla
Sekakomissio

5.1. Sopimuspuolet perustavat sekakomission, joka kokoontuu jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen Suomessa ja Luxemburgissa laatiakseen toimintaohjelmia. Sekakomissio voi käyttää työssään asiantuntijoita.

5.2. Määräykset yhteistyön taloudellisista ehdoista sisältyvät toimintaohjelmiin.

6 Artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, jolloin voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet ja sinetillään varustaneet tämän sopimuksen.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä tammikuuta 1994 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.