41/1995

Annettu: 30.07.1995

Asetus Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 30 päivänä kesäkuuta 1995 Suomen ja Ruotsin välillä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 12/80) VI liitteen 7 säännön mukaisesti noottienvaihdolla tehty sopimus vastuualueiden jakamisesta tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

Suomen ja Ruotsin välillä vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen mukaisesti tehty sopimus

KIRJEENVAIHTO 1. Ruotsin ulkoministerin sijaisen kirje Suomen suurlähettiläälle

Tukholmassa 30 päivänä kesäkuuta 1995

Herra Suurlähettiläs,

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VI liitteen 7 säännön mukaan sopimuspuolten tulee niin pian kuin mahdollista sopia niistä Itämeren alueen lohkoista, joilla niiden tulee ryhtyä torjunta- tai pelastustoimenpiteisiin milloin mm. öljyn tai muun vahingollisen aineen aiheuttamaa pilaantumista tapahtuu (vastuualueet). Tästä aiheesta käytyjen Ruotsin ja Suomen välisten neuvottelujen perusteella ehdotan seuraavaa Ruotsin ja Suomen välillä olevaa merialuetta koskevaa järjestelyä:

1. Sopimuspuolten vastuualueiden raja on yhdenmukainen sen Ruotsin talousvyöhykkeen ja Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen välisen rajan kanssa, josta määrätään 29 päivänä syyskuuta 1972 Ruotsin ja Suomen välillä mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyssä sopimuksessa sekä 2 päivänä kesäkuuta 1994 Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan välillä Ruotsin talousvyöhykkeen sekä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyssä sopimuksessa ja näihin sopimuksiin myöhemmin tehdyissä muutoksissa.

2. Tämä sopimus korvaa Ruotsin ja Suomen välillä 2 päivänä heinäkuuta 1981 tapahtuneella noottienvaihdolla vastuualueiden jakamisesta Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusta 22 päivänä maaliskuuta 1974 tehdyn yleissopimuksen mukaisesti tehdyn sopimuksen.

Mikäli Suomen hallitus on yhtä mieltä Ruotsin hallituksen kanssa edellä olevasta, ehdotan, että tämä kirje ja Teidän vahvistavan vastauksenne katsottaisiin muodostavan hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin vastaanotan vahvistavan kirjeenne.

Vastaanottakaa, herra suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

KIRJEENVAIHTO Suomen suurlähettilään kirje Ruotsin ulkoministerin sijaiselle

Tukholmassa 30 päivänä kesäkuuta 1995

Rouva Ministeri,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän tämänpäiväinen kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - -

(Ruotsin edellä olevan kirjeen teksti)

- - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on puolestaan hyväksynyt tämän ehdotuksen ja että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Rouva Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.