39/1995

Annettu: 30.7.1995

Asetus Ruotsin kanssa Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määrittämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tukholmassa 2 päivänä kesäkuuta 1994 Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määrittämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tehty sopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä helmikuuta 1995 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä maaliskuuta 1995 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä kesäkuuta 1995, tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995

SOPIMUS Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä

Suomen tasavallan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus,

jotka ovat päättäneet sopia rajan määräämisestä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen ja Ruotsin talousvyöhykkeen välillä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä,

jotka ottavat huomioon ne rajat, jotka on osaksi vahvistettu vuonna 1811 Haminan rauhan jälkeen laaditussa topografisessa rajanselityksessä ja osaksi Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja puolueettomuutta koskevassa 20 päivänä lokakuuta 1921 tehdyssä sopimuksessa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Raja yhtäältä sen mannermaajalusta-alueen, jolla Suomella on täysivaltaiset oikeudet luonnonvarojen tutkimuksen ja hyödyntämisen suhteen, ja Suomen kalastusvyöhykkeen sekä toisaalta Ruotsin talousvyöhykkeen välillä muodostuu suorista linjoista (geodeettisista linjoista), jotka yhdistävät 2 artiklassa määrättyjä pisteitä.

Näiden pisteiden sijainti on määritelty ottaen huomioon maantieteellinen pituus ja leveys ''World Geodetic System 1984'' -järjestelmän mukaisesti.

Raja on merkitty tämän sopimuksen liitteenä olevaan karttaan.

2 artikla

Rajan pohjoisena lähtöpisteenä on se piste Märketin eteläpuolella, jossa Suomen ja Ruotsin merialueiden ulkorajat eroavat toisistaan. Pisteen koordinaatit ovat 60°14,115' P 19°06,162' I (piste 1).

Pisteestä 1 raja kulkee seuraavien pisteiden kautta tässä määrätyssä järjestyksessä:

leveyspiiri        pituuspiiri
Piste 2 60°11,501' P 19°04,992' I
Piste 3 59°47,501' P 19°39,497' I
Piste 4 59°26,701' P 20°09,200' I
Piste 5 58°51,776' P 20°28,276' I

Pisteen 5 eteläpuolella raja jatkuu sellaiseen pisteeseen saakka, josta on sovittu asianomaisen kolmannen valtion kanssa.

Tässä artiklassa määrätyt pisteet 2, 3 ja 4 ovat samat kuin vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimuksen pisteet 15, 14 ja 13.

3 artikla

Suomen hallitus ja Ruotsin hallitus sitoutuvat siihen, että kumpikaan valtio ei laajenna merialuettaan Ahvenanmerellä Svenska Björnista pohjoiseen neuvottelematta asiasta ensin toisen sopimuspuolen kanssa.

Suomi sitoutuu olemaan laajentamatta merialuettaan Bogskärin luona 2 artiklassa sovitusta rajasta länteen.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sopimuksen hyväksymisestä.

Tämän sopimuksen voimaantullessa lakkaa seuraavien sopimusten voimassaolo:

- Mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa 29 päivänä syyskuuta 1972 Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus siltä osin kuin se koskee Märketin eteläpuolista aluetta,

- Suomen ja Ruotsin välillä Ruotsin kalastusvyöhykkeen ulkorajasta Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa 2 päivänä joulukuuta 1977 tehty sopimus.

Tehty Tukholmassa 2 päivänä kesäkuuta 1994 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Suomen mannermaajalustan ja kalastusvyöhykkeen sekä Ruotsin talousvyöhykkeen välisen rajan määräämisestä Ahvenanmerellä ja pohjoisella Itämerellä tänään allekirjoitetun sopimuksen yhteydessä sopimuspuolet ovat sopineet seuraavasta odottaessaan Märketin pohjoispuolella olevan rajan teknistä tarkistamista.

Pisteestä 65°31,8' P 24°08,4' I pisteeseen 60°22,3' P 19°09,5' I (mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa 29 päivänä syyskuuta 1972 tehdyn sopimuksen pisteet 1 ja 10) Suomen kalastusvyöhykkeen ja Ruotsin talousvyöhykkeen raja seuraa mannermaajalustan rajaa, siten kuin siitä on sovittu 29 päivänä syyskuuta 1972 tehdyssä sopimuksessa.

Tehty Tukholmassa 2 päivänä kesäkuuta 1994 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jotka molemmat ovat yhtä todistusvoimaiset.

(liitteenä oleva kartta on jätetty tästä pois)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.