35/1995

Alkuperäinen sopimus: 36/1994

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston kanssa Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan muuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Tokion suurlähetystö Yhdistyneiden Kansakuntien yliopistolle

Suomen suurlähetystö esittää kunnioituksensa vakuutuksen Yhdistyneiden Kansakuntien yliopistolle ja esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Suomen hallitus ja Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto ovat 4. helmikuuta 1984 tehneet sopimuksen (jota jäljempänä kutsutaan Isäntämaasopimukseksi) Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisestä instituutista (WIDER) (jota jäljempänä kutsutaan Instituutiksi) ja samana päivänä allekirjoittaneet pöytäkirjan (jota jäljempänä kutsutaan Pöytäkirjaksi) Suomen hallituksen vapaaehtoisesta avustuksesta Instituutin tarkoitusten ja toimintojen toteuttamiseksi sekä Isäntämaasopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta. Suomen hallitus ja Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto täten sopivat muuttavansa edellä mainittua Pöytäkirjaa seuraavalla tavalla:

Pöytäkirjan kappale 1.a), joka koskee Suomen hallituksen avustusta Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston lahjoitusrahastolle, poistetaan ja korvataan seuraavalla kappaleella:

1. Suomen avustus

a) Suomen hallitus on lahjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston lahjoitusrahastoon 25 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Avustus on maksettu kuutena eränä vuosina 1984-1989.

YK-yliopiston lahjoitusrahastoa Suomen hallituksen avustus mukaanlukien hallinnoidaan Yhdistyneiden Kansakuntien varainhoitoa koskevien ohjesääntöjen ja säännösten mukaisesti. Suomen avustuksen sijoittamisesta saatava tuotto käytetään Instituutin rahoittamiseen. Suomen avustus sijoitetaan yhdessä YK-yliopiston lahjoitusrahaston muiden varojen kanssa kansainvälisille rahoitusmarkkinoille tuoton maksimoimiseksi Suomen avustuksen peruspääoman reaaliarvo säilyttäen. Tämän lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin lisävarojen hankkimiseksi muista lähteistä Instituutin rahoituksen turvaamiseksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto toimittaa Suomen hallitukselle puolivuosittain vahvistetun varainhoitoraportin Suomen avustuksen sijoittamisesta osana YK-yliopiston lahjoitusrahastoa, Instituutille YK-yliopiston lahjoitusrahastossa osoitettujen varojen sijoittamisesta saadusta kokonaistuotosta, Suomen avustusta vastaavasta osuudesta kokonaistuottoa sekä Instituutin kokonaistuloista ja -menoista. Tämän lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto antaa pyydettäessä Suomen hallitukselle kaiken muun olennaisen tiedon, joka liittyy Suomen avustukseen.

Mikäli Instituutti lopettaa toimintansa Suomessa, Suomen hallitus ja Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto päättävät yhdessä Suomen YK-yliopiston lahjoitusrahastoon suorittaman avustuksen käytöstä.

Muilta osin 4. helmikuuta 1984 allekirjoitetun Pöytäkirjan määräykset säilyvät muuttumattomina.

Mikäli edellä oleva on Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston hyväksyttävissä, Suomen suurlähetystö ehdottaa, että tämä nootti yhdessä Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston ehdotukseen antaman hyväksyvän vastauksen kanssa muodostaa sopimuksen Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston välillä, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua vastausnootin päiväyksestä.

Suomen suurlähetystö käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien yliopistolle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Tokiossa 20 kesäkuuta 1995

NOOTTIENVAIHTO 2. Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto Suomen Tokion suurlähetystölle

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto esittää kunnioituksensa vakuutuksen Suomen hallitukselle ja ilmoittaa kunnioittavasti vastaanottaneensa 20 kesäkuuta 1995 päivätyn verbaalinootin numero 1149 (jäljennös liitteenä), joka sisältää ehdotetut muutokset kappaleeseen 1. a) Yhdistyneiden Kansakuntien yliopiston ja Suomen hallituksen välisessä pöytäkirjassa koskien Suomen hallituksen vapaaehtoista avustusta YK-yliopiston Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälisen instituutin (YK-yliopisto/WIDER) tarkoitusten ja toimintojen toteuttamiseksi sekä Isäntämaasopimuksen eräiden määräysten soveltamista.

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto hyväksyy mielellään muutokset niinkuin ne on nootissa esitetty.

Yhdistyneiden Kansakuntien yliopisto käyttää tätä tilaisuutta uudistaakseen Suomen hallitukselle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Tokiossa 22 kesäkuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.