32/1995

Annettu: 24.05.1995

Asetus öljyvahinkojen torjuntavalmiutta, torjumista ja torjuntayhteistyötä koskevan vuoden 1990 kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lontoossa 30 päivänä marraskuuta 1990 tehty vuoden 1990 kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 12 päivänä heinäkuuta 1993 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan 21 päivänä heinäkuuta 1993, on voimassa 13 päivästä toukokuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen a kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa Suomen ympäristökeskus. Siltä osin kuin kysymys on samassa artiklassa tarkoitettujen öljyvahinkoilmoitusten vastaanottamisesta, yhteyskeskus on Suomenlahden merivartioston johtokeskus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.