31/1995

PÖYTÄKIRJA joka liittyy Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen väliseen sopimukseen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus,

allekirjoitettuaan maiden välisen sopimuksen yhteistyöstä torjuttaessa pilaantumisvahinkoja merellä,

ovat sopineet seuraavista ylimenokauden järjestelyistä:

1. Viron osapuoli ei ole tämän pöytäkirjan tarkoittaman ylimenokauden aikana velvollinen antamaan sopimuksen 2 ja 5 artiklassa tarkoitettua torjunta-apua Suomen osapuolelle.

2. (a) Viron osapuoli voi pidättyä saamansa torjunta-avun kustannusten sopimuksen 11 artiklan mukaisesta korvaamisesta Suomen osapuolelle siihen asti, kun se on saanut korvauksen vahingosta vastuulliselta. Jos Viron osapuoli ei saa torjuntakustannuksiin täyttä korvausta pilaantumisvahingosta vastuussa olevalta tai kansainvälisiltä korvausjärjestelmiltä, Suomen osapuoli pyrkii mahdollisuuksien mukaan luopumaan vastaavassa määrin vaatimasta torjunta-avun kustannusten korvaamista Viron osapuolelta.

(b) Jos on ilmeistä, että torjunta-avun kustannuksia ei korvata Suomen osapuolelle normaalissa järjestyksessä, Viron osapuoli neuvottelee Suomen osapuolen kanssa ennen oman korvausvaatimuksensa esittämistä vahingosta vastuullisille sekä korvausvaatimuksen käsittelyn aikana. Viron osapuoli pyrkii järjestämään Suomen osapuolelle täyden osallistumismahdollisuuden korvausvaatimuksen käsittelyssä.

(c) Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat suoraan yhteydessä keskenään korvausvaatimuksen esittämiseen ja käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3. Suomen osapuoli järjestää käytettävissä olevien voimavarojen rajoissa koulutusta ja antaa muuta asiantuntija-apua Viron osapuolelle tämän kehittäessä torjunta-valmiuttaan. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään siitä, miten nämä tehtävät hoidetaan.

4. Suomen osapuoli avustaa käytettävissä olevien määrärahojen rajoissa Viron osapuolta torjunta-alusten ja muun torjuntakaluston hankinnassa sekä antaa alusten ja kaluston suunnitteluun ja hankintaan liittyvää teknistä apua.

5. Tämä pöytäkirja on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen sen voimassaoloa voidaan jatkaa tarvittavilta osin kahdella vuodella kerrallaan, jos sopimuspuolet katsovat, että ylimenokauden erityisjärjestelyt ovat edelleen tarpeellisia. Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. Tehty Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993 kahtena suomen- ja vironkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.