29/1995

Annettu: 23.04.1995

Asetus Turkin kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Ankarassa 13 päivänä toukokuuta 1993 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Turkin tasavallan hallituksen välinen sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 17 päivänä helmikuuta 1995 annetulla lailla (534/95) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 17 päivänä helmikuuta 1995 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 24 päivänä maaliskuuta 1995, tulee voimaan 23 päivänä huhtikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Turkin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten molemminpuolista edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu laki (534/95) ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.