27/1995

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä taloudellisesta, tieteellisestä, teollisesta, teknologisesta ja kaupallisesta yhteistyöstä

Suomen tasavallan hallitus ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus, joihin tästä lähtien viitataan ''sopimuspuolina'',

pyrkien laajentamaan ja syventämään molemminpuolisia suhteita taloudellisen, tieteellisen, teollisen, teknologisen ja kaupallisen yhteistyön alalla pysyvällä ja pitkäaikaisella pohjalla,

vakuuttuneina molempien valtioiden hyödyksi olevan kestävän ja tehokkaan yhteistyön välttämättömyydestä,

vahvistaen mielenkiintonsa molemminpuolisen yhteistyön voimistamiseen,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään molempien maiden taloudellisen kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia lisätäkseen taloudellista, tieteellistä, teollista, teknologista ja kaupallista yhteistyötään tasapuolisuuden ja molemminpuolisen hyödyn perusteella.

2 artikla

Sopimuspuolet ovat sitä mieltä, että molempien osapuolien etujen mukaista taloudellista, tieteellistä, teollista, teknologista ja kaupallista yhteistyötä voidaan toteuttaa monilla eri aloilla. Yhteistyön muodoista sovitaan sekakomissiossa 3 artiklan mukaisesti ottaen huomioon kummankin sopimuspuolen etevämmyys ja suhteelliset kyvyt.

3 artikla

(1) Tämän sopimuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi perustetaan sekakomissio taloudellista, tieteellistä, teollista, teknologista ja kaupallista yhteistyötä varten.

(2) Sekakomissio koostuu edustajista, jotka kummankin sopimuspuolen on nimitettävä ennen sekakomission kokousta.

(3) Sekakomissio kokoontuu jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen kummankin maan pääkaupungissa:

a) keskustelemaan mistä tahansa asiasta, joka liittyy tämän sopimuksen täytäntöönpanoon;

b) harkitsemaan keinoja ja tapoja edistää näiden kahden maan välistä taloudellista, tieteellistä, teollista, teknologista ja kaupallista yhteistyötä.

(4) Sopimuspuolet sopivat keskenään sekakomission menettelytavoista. Sekakomissio voi perustaa työryhmiä käsittelemään sille esitettyjä erityiskysymyksiä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät hallitusmuodon mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja pysyy voimassa sen jälkeen automaattisesti yhden vuoden jakson kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ilmoita toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattista tietä vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolojakson päättymistä aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena Hanoissa 11 päivänä marraskuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.