25/1995

Alkuperäinen sopimus: 12/1949

Amerikan Yhdysvaltain kanssa tehdyn lentoliikennettä koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehty sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen ulkomaankauppaministeri Helsingissä olevalle Amerikan Yhdysvaltain suurlähettiläälle

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1994

Ylhäisyys,

Suomen tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain valtuuskuntien välillä Washington D.C:ssä 17-19 päivänä marraskuuta 1993 pidettyjen Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 1949 Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välillä allekirjoitettua lentoliikennesopimusta ja Washington D.C:ssä 12 päivänä toukokuuta 1980 allekirjoitettua lentoliikennettä koskevaa pöytäkirjaa (jäljempänä ''pöytäkirja'') koskevien neuvottelujen tuloksena Suomen tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain valtuuskunnat sopivat siitä, että ne suosittelevat omille hallituksilleen pöytäkirjan 3 artiklan muuttamista liitteessä esitettyyn muotoon. Voin vahvistaa, että Suomen hallitus hyväksyy tämän muutoksen.

Tämän johdosta minulla on kunnia Suomen tasavallan hallituksen puolesta ehdottaa, että uusi liitteessä esitetyn mukainen 3 artikla korvaa pöytäkirjan voimassa olevan 3 artiklan.

Mikäli Amerikan Yhdysvaltain hallitus hyväksyy yllä olevan ehdotuksen, ehdotetaan, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne asiaa koskeva vastaus muodostaisivat tätä asiaa koskevan hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan Teidän vastauksenne päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO (Liite)

3 Artikla

Säännöllisen lentoliikenteen reitit

Sopimukseen kuuluva reittitaulukko kokonaisuudessaan muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:

(1) Yhdysvaltain hallituksen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavalla reitillä molempiin suuntiin sekä suorittaa aikataulunmukaisia laskuja seuraavasti:

Yhdysvallat välilaskupaikkojen kautta Suomeen ja edelleen mille tahansa paikkakunnalle Suomen ulkopuolella mukaan lukien Yhdysvalloissa olevat paikkakunnat, ilman maantieteellisiä rajoituksia ja suunnasta riippumatta.

(2) Suomen hallituksen nimeämillä lentoliikenneyrityksillä on oikeus harjoittaa säännöllistä lentoliikennettä seuraavilla reiteillä molempiin suuntiin ja suorittaa aikataulunmukaisia laskuja seuraavissa paikoissa:

(a) Suomi välilaskupaikkojen kautta New Yorkiin.

(b) Suomi Seattleen, Miamiin, kolmelle lisäpaikkakunnalle Yhdysvalloissa, sekä Los Angelesiin tai San Franciscoon. 1)

(c) Suomi Anchorageen ja edelleen Tokioon ilman liikenneoikeuksia Anchoragen ja Tokion välillä. 2)

(3) Kaikki tämän artiklan kappaleissa (2) (a) - (c) Suomen reiteillä olevat Yhdysvaltain paikkakunnat voidaan yhdistää.

(4) Suomen hallituksen nimeämä yksi tai useampi lentoliikenneyritys saa liikennöidä 10:lle Yhdysvaltain kauttakulku-lentoasemien (gateway) takana olevalle paikkakunnalle Yhdysvalloissa, mutta ainoastaan käyttämällä yhteisiä reittitunnuksia (code share); Yhdysvaltain paikkakuntien välistä liikennettä saa(vat) hoitaa ainoastaan Yhdysvaltain lentoyhtiöpartneri(t).3)

(5) Kukin nimetty lentoliikenneyritys saa millä tahansa tai kaikilla lennoilla valintansa mukaan suorittaa lentoja jompaankumpaan tai molempiin suuntiin; lentää kullakin reitillä oleville paikkakunnille missä tahansa yhdistelmässä ja järjestyksessä; sekä jättää suorittamatta laskuja millä tahansa paikkakunnalla tai paikkakunnilla menettämättä oikeuttaan ottaa koneeseen tai jättää koneesta tämän reittitaulukon muuten sallimaa liikennettä, edellyttäen että liikenne alkaa ja/tai päättyy lentoliikenneyrityksen nimenneen osapuolen alueella.

(6) Tämän reittitaulukon kappaleissa (1) ja (2) (a) - (c) määriteltyjen reittien kaikilla reittiosuuksilla on nimetyllä lentoliikenneyrityksellä oikeus harjoittaa lentoliikennettä rajoituksitta käytettävien ilma-alusten lukumäärän tai tyypin muutoksiin nähden.

(7) Antaessaan tai tarjotessaan hyväksyttyjä lentokuljetuspalveluja sovituilla reiteillä kumman tahansa sopimuspuolen jokainen nimetty lentoliikenneyritys, jolla on asianmukainen hyväksyntä antaa sellaista palvelua, saa vastavuoroisuuden pohjalta ja normaalisti tällaisiin sopimuksiin sovellettavien vaatimusten mukaisesti osallistua yhteisiin markkinointijärjestelyihin kuten varattu kiintiö (blocked-space), yhteisten reittitunnusten käyttö (code share) tai leasingsopimukset muiden lentoliikenneyritysten kanssa (mukaan lukien kolmansien maiden lentoliikenneyritykset) joilla myös on asianmukainen hyväksyntä, edellyttäen että näihin järjestelyihin ei sisälly kabotaasi tai tulojen jakaminen (revenue pooling).

1) Kolme lisäpaikkakuntaa Yhdysvalloissa valitsee Suomen hallitus ja ilmoittaa niistä Yhdysvaltain hallitukselle. Kaksi kolmesta lisäpaikkakunnasta Yhdysvalloissa voidaan vaihtaa kuinka usein tahansa ilmoittamalla vaihdosta 60 päivää etukäteen Yhdysvaltain hallitukselle. Los Angeles ja San Francisco voidaan vaihtaa keskenään kuinka usein tahansa ilmoittamalla vaihdosta 60 päivää etukäteen Yhdysvaltain hallitukselle.

2) Stopover-oikeudet (pysähtymisoikeus) Anchoragessa myönnetään tällä reitillä.

3) Kymmenen paikkakuntaa Yhdysvalloissa, joille liikennöidään yhteistä reittitunnusta käyttäen, valitsee Suomen hallitus ilmoittamalla niistä Yhdysvaltain hallitukselle ja niitä voidaan vaihtaa kuinka usein tahansa ilmoittamalla vaihdosta 60 päivää etukäteen Yhdysvaltain hallitukselle.

NOOTTIENVAIHTO 2. Amerikan Yhdysvaltain Helsingissä oleva va. asiainhoitaja Suomen ulkomaankauppaministerille

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1994

Ylhäisyys,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 30 päivänä elokuuta 1994 päivätty noottinne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen edellä olevan nootin teksti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on lisäksi kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Yhdysvaltain hallitus hyväksyy yllä olevan Suomen tasavallan hallituksen ehdotuksen, ja vahvistaa, että Teidän Ylhäisyytenne nootti liitteineen ja tämä vastaus muodostavat tätä asiaa koskevan hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan tämän vastauksen päivämäärällä.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.