22/1995

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä posti- ja teleliikenteen alalla

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

haluavat molemminpuolisesti laajentaa ja vahvistaa kummallekin osapuolelle hyödyllistä yhteistyötä posti- ja teleliikenteen alalla,

ottavat huomioon pysyvän suomalais-venäläisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission, suomalais-venäläisen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean ja suomalais-venäläisen lähialueyhteistyön kehittämisryhmän päätökset,

pitävät ohjeenaan Kansainvälisen teleliikenneliiton ja Maailmanpostiliiton voimassa olevia perussopimuksia, yleissopimuksia, ohjesääntöjä ja suosituksia,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisen postiliikenteen jatkuvaa kehitystä ja mahdollisimman suotuisien olosuhteiden luomista keskinäisessä sekä maiden kautta tapahtuvassa postilähetysten vaihdossa.

2 artikla

Postinvaihto Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tapahtuu maitse, meritse ja lentoteitse.

3 artikla

Kummallakin sopimuspuolella on oikeus tehdä keskinäisessä postinvaihdossa säännöstensä ja määräystensä mukaisia rajoituksia.

4 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistoimin Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välistä sekä niiden kautta kulkevaa teleliikennettä luomalla mahdollisuudet rakentaa uusia ja kehittää sekä ajanmukaistaa jo olemassa olevia teleyhteyksiä.

5 artikla

Sopimuspuolet edistävät uusimpien tieteellis-teknisten saavutusten käyttöä tarkoituksenaan tyydyttää molempien maiden väliset kasvavat tietoliikennetarpeet.

6 artikla

Sopimuspuolet edistävät Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisten posti- ja teleyhteyksien laajentamiseen tähtäävän molemminpuolisesti edullisen tieteellis-teknisen yhteistyön kehittämistä ja syventämistä.

7 artikla

Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisistä posti- ja teleliikennealan yhteistyön toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä määrätään lähemmin sopimuspuolten hallintoviranomaisten välisillä erillisillä sopimuksilla.

8 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona jälkimmäinen sopimuspuoli on kirjallisesti ilmoittanut täyttäneensä asianomaiset sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen päivämäärästä.

9 artikla

Tämän sopimuksen tultua voimaan lakkaa 4 päivänä maaliskuuta 1985 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välinen sopimus yhteistyöstä posti- ja teleliikennealalla olemasta voimassa Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välisissä suhteissa.

Tehty Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joiden kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.