21/1995

Annettu: 01.04.1995

Asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Strasbourgissa 25 päivänä tammikuuta 1988 tehty veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 21 päivänä marraskuuta 1994 annetulla lailla (358/95) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 21 päivänä marraskuuta 1994, ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 15 päivänä joulukuuta 1994, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annettu laki (358/95) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.