13/1995

Annettu: 21.01.1995

Asetus Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1994 tehty Suomen tasavallan ja Puolan kansantasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 26/79) muuttamista koskeva pöytäkirja, jonka eräät määräykset on hyväksytty 16 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (45/95) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 16 päivänä joulukuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 22 päivänä joulukuuta 1994, tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan määräysten soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 16 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (45/95) ja tämä asetus tulevat voimaan 21 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.