Euroopan avaruusjärjestöä koskeva YLEISSOPIMUS

IV LIITE Kansallisten ohjelmien kansainvälistäminen

I artikla

Kansallisten ohjelmien kansainvälistämisen päätavoite on, että jokainen jäsenvaltio antaa toisille jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua järjestön puitteissa kaikkiin uusiin siviiliavaruushankkeisiin, joihin se aikoo ryhtyä joko yksin tai yhteistyössä toisten jäsenvaltioiden kanssa. Tässä tarkoituksessa:

a) jokainen jäsenvaltio tiedottaa järjestön pääjohtajalle kaikista tällaisista hankkeista ennen sen B-vaiheen alkua (hankkeen määrittelyvaihe);

b) hankkeeseen osallistumista koskevien ehdotusten ajoituksen ja sisällön tulisi antaa muille jäsenvaltioille mahdollisuus huomattavaan osuuteen hankkeeseen liittyvästä työstä; järjestölle tulee ilmoittaa hyvissä ajoin mahdollisista syistä, jotka estävät tämän toteutumisen sekä kaikista ehdoista, jotka aloitteen tehnyt jäsenvaltio haluaa asettaa työtehtävien jakamiselle muiden jäsenvaltioiden kanssa;

c) aloitteen tehnyt jäsenvaltio selvittää ehdotuksensa hankkeen teknisen toteutuksen järjestämisestä ja ilmoittaa perustelunsa;

d) aloitteen tehnyt jäsenvaltio tekee parhaansa sovittaakseen yhteen kaikki järkevät vastaukset, mikäli sopimukseen on päästy hanketta koskevien päätösten aikataulun puitteissa koskien kustannusten tasoa ja tapaa, jolla kustannukset ja työ jaetaan; myöhemmin se antaa virallisen ehdotuksen III liitteen mukaisesti, jossa hanke toteutetaan mainitun liitteen ehtojen mukaisesti;

e) hankkeen toteuttamista järjestön puitteissa ei torjuta ainoastaan siitä syystä, että hanke ei ole kiinnostanut muita jäsenvaltioita aloitteen tehneen jäsenvaltion alun perin suunnittelemassa määrin.

II artikla

Jäsenvaltiot tekevät parhaansa taatakseen, että sellaiset kahdenväliset ja monenväliset avaruushankkeet, joihin ne ryhtyvät järjestön ulkopuolisten valtioiden kanssa, eivät vahingoita järjestön tieteellisiä, taloudellisia tai teollisia tavoitteita. Niiden tulee erityisesti

a) ilmoittaa järjestölle tällaisista hankkeista, mikäli ne katsovat, että tästä ei ole haittaa hankkeille;

b) keskustella muiden jäsenvaltioiden kanssa näin tiedotetuista hankkeista tavoitteena puitteet laajemmalle osallistumiselle. Jos osallistujavaltioiden määrän kasvu näyttää mahdolliselta, 1 artiklan b-e -kohtien määräyksiä sovelletaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.