1/1995

Annettu: 11.01.1995

Asetus Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen IV liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1993 tehdyt Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen (SopS 11- 12/80) IV liitteen muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 1993, ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1995

Alkuperäinen sopimus: 12/1980

Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva YLEISSOPIMUS

LIITE IV

Seuraava teksti lisätään Helsingin sopimuksen liitteeseen IV:

''Sääntö 9

Aluksessa syntyneen jätteen polttaminen aluksella

A. Määritelmä

''Tässä säännössä ''aluksessa syntyneen jätteen polttaminen aluksella'' tarkoittaa aluksen tavanomaisesta toiminnasta johtuvan jätteen tahallista polttamista, jonka tarkoituksena on hävittää kyseinen jäte kuumentamalla.

B. Kielto

Sopimuspuolet kieltävät aluksessa syntyneen jätteen polttamisen aluksella aluemerellään riippumatta aluksen kansallisuudesta.''

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.