Valtiosopimukset: 1994

Valtiosopimukset numeroittain

103-82 81-61 60-40 39-17 16-1

39/1994
Laki
Laki Viron kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan sekakomitean päätöksen eräiden määräysten hyväksymisestä
38/1994
Asetus
Asetus Venäjän kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen KALASTUSSOPIMUS
37/1994
Asetus
Asetus Liettuan kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välinen KALASTUSSOPIMUS
36/1994
Asetus
Asetus Australian kanssa tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen ja Australian välinen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva SOPIMUS
35/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutoksen voimaantulosta
34/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus eräiden Suomen ja Tsekkoslovakian välisten sopimusten soveltamisesta Suomen ja Tsekin suhteissa
31/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen III ja II liitteen muutosten voimaantulosta
30/1994
Laki
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
29/1994
Asetus
Asetus Viron kanssa tehdyn kalastussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen KALASTUSSOPIMUS
28/1994
Asetus
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun alalla
27/1994
Asetus
Asetus Ruotsin kanssa yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä yhteistyöstä meri- ja lentopelastuspalvelun alalla
25/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen I liitteen muutosten voimaantulosta
24/1994
Asetus
Asetus kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen voimassapitämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Tekstiilikomitean päätös pysyttää voimassa kansainvälinen tekstiilisopimus kahdentoista kuukauden ajanjakson ajan 1.1.94-31.12.94
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA kansainvälisistä tekstiilikauppaa koskevan sopimuksen pitämisestä voimassa
23/1994
Asetus
Asetus vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten I pöytäkirjan I liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Vuonna 1949 tehtyjen Geneven yleissopimusten I pöytäkirjan (lisäpöytäkirja kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta) I LIITTEEN (henkilötietoja ja henkilöiden tunnistamista koskevat säännöt) muutokset
22/1994
Asetus
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen I ja II liitteiden muutosten voimaansaattamisesta
21/1994
Asetus
Asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
20/1994
Asetus
Asetus EFTA-valtioiden ja Unkarin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
EFTA-valtioiden ja Unkarin välinen SOPIMUS
Sopimus tms.
EFTA-VALTIOIDEN JA UNKARIN VÄLISEEN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ TULKINTAPÖYTÄKIRJA
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Unkarin tasavallan välillä Harmonoidun järjestelmän 1.-24. ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta
Sopimus tms.
PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan ja Unkarin tasavallan välillä Harmonoidun järjestelmän 1.-24. ryhmiin kuuluviin eräisiin tuotteisiin sovellettavasta kohtelusta
19/1994
Laki
Laki EFTA-valtioiden ja Unkarin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Unkarin välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
18/1994
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän typen oksidien päästöjen tai niiden valtiosta toiseen kulkeutuvan vuon rajoittamisesta tehdyn pöytäkirjan teknisen liitteen muutosten voimaantulosta
17/1994
Asetus
Asetus Singaporen kanssa tehdyn tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Singaporen kanssa tehty tekstiilituotteiden kauppaa koskeva sopimus
Valtiosopimukset numeroittain

103-82 81-61 60-40 39-17 16-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.