103/1994

Annettu: 1.1.1995

Asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Korfulla 24 päivänä kesäkuuta 1994 Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus (liittymissopimus) ja sen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sopimukset, joiden eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä joulukuuta 1994 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1540/94) ja jotka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 8 päivänä joulukuuta 1994 ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Italian tasavallan hallituksen huostaan 9 päivänä joulukuuta 1994, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen tasavallan hallitus on 9 päivänä joulukuuta 1994 tallettanut Italian tasavallan hallituksen huostaan seuraavansisältöisen liittymissopimukseen liittyvän julistuksen:

''Euroopan yhteisön perustamissopimusta, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sovelletaan Ahvenanmaahan Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä tehtyyn sopimukseen liittyvän pöytäkirjan n:o 2 määräysten mukaisesti.''

3 §

Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1540/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Norja ei ole tallettanut ratifioimiskirjaa 31.12.1994. Euroopan unionin neuvoston päätös 1 päivänä tammikuuta 1995 mukautuksista liittymissopimukseen julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.